EU-Kommissionen godkender Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027 blev officielt godkendt af EU-kommissionen fredag den 8. juli 2022. Programmet har en pulje på 140 millioner EURO og dækker over 11 regioner i Danmark, Sverige og Norge.

Pengene kommer primært fra Den Europæiske Regionalfond, men også fra den norske stat, hvilket gør tre-landssamarbejdet ved Öresund-Kattegat-Skagerrak muligt. Aktører kan få op til 60 procent af midlerne finansieret af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Norske partnere kan få højst 50 procent af midlerne finansieret.

- Interreg driver udviklingen i Öresund-Kattegat-Skagerrak områderne fremad og skaber nytte for virksomheder, kommuner, regioner og lande. En nytte, der også gavner Europa og verden, men som frem for alt bidrager til et bedre liv for de mennesker, der bor i her Sydskandinavien. Det er hvad Kommissionen har godkendt, siger Programchef Magnus Schönning.

Projekterne kan ansøge om midler inden for fire indsatsområder: Innovation og entreprenørskab, Grøn omstilling, Transport og mobilitet samt Grænseløst arbejdsmarked.

Vi åbner for den første ansøgningsrunde i det nu godkendte program mellem den 2. - 23. september 2022. Vi opfordrer alle projekter, som planlægger at sende en ansøgning til at deltage i vores ansøgningsseminar online den 31. august 2022.

I kan finde alle oplysninger om ansøgningsrunden i vores kalender.