Rekordmange søger finansiering fra Interreg

Programmets første ansøgningsrunde er netop slut og vi har i alt modtaget 34 nye ansøgninger. Projekterne har tilsammen ansøgt om 98 millioner euro ud af en pulje på 140 millioner euro, hvoraf 131 millioner udgør EU-midler og 9 millioner er norske Interreg-midler.

Projekterne har søgt om midler i samtlige indsatsområder; 19 projekter har søgt inden for Innovation og entreprenørskab, 12 inden for Grøn omstilling, 2 inden for Transport og mobilitet samt 1 projekt inden for Grænseløst arbejdsmarked.

Visse projekter søger mere end andre. Alene 7 projekter søger tilsammen om 41 millioner euro, og et enkelt projekt søger om hele 9 millioner euro.

– Vi har fået overraskende mange ansøgninger, særligt i indsatsområdet Innovation og entreprenørskab. Det er værd at bemærke, at vi sammenlagt har modtaget ansøgninger om midler på over 53,4 millioner euro i dette indsatsområde. Beløbet overskrider det tilgængelige beløb på indsatsområdet for hele programperioden 2021-2027 med knap 10 millioner euro, siger programchef Magnus Schönning.

Over halvdelen har norske partnere

Også de norske midler har mærket stor interesse. 19 af de 34 ansøgninger har norske partnere og de har i alt ansøgt om 7,8 millioner euro i Interreg-midler ud af en pulje på ca. 9 millioner euro for hele programperioden 2021-2027.

Ansøgningerne er godt fordelt over programgeografien med adskillige projekter i hver delgeografi.

– Vores rådgivere går nu i tæt dialog med projekterne og giver ansøgningerne points, inden de skal bedømmes af vores politiske udvalg, siger programchef Magnus Schönning,

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks personale vil præsentere de indkomne ansøgninger til politikere fra de 11 regioner i Danmark, Sverige og Norge, som programmet dækker over. Programmets beslutningstagere vil enten godkende eller afslå ansøgningerne i december 2022.

Vil du vide mere om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?