InnoSleep

Projektet InnoSleep har særligt fokus på at fremme lige adgang til den rette behandling for borgere med søvnapnø.

Søvnapnø er en alvorlig kronisk lidelse, hvor patienter, grundet forsnævringer i luftvejene, oplever mange langvarige natlige vejrtrækningspauser (apnøer), som medfører afbrudt søvn og risiko for en lang række alvorlige følgesygdomme, nedsat livskvalitet og trafikulykker. Sygdommen kan have en dødelig udgang.

Projektet InnoSleep er dansk-svensk projekt, som bygger videre på forskningsresultater og det stærke netværk, som det tidligere dansk-svenske projekt Sleep Across Waters har opbygget.

InnoSleep forventer blandt andet at have udviklet en række teknologiske løsninger til søvnapnøpatienter, som højner patienters og pårørendes livskvalitet. Planen er at udvikle og implementere en standardiseret udredningsplan, som fører til, at flere patienter kommer i en behandling, at de er motiverede for at fastholde. Projektet forventer, at langt flere bliver udredt og kommer tidligt i behandling. I samarbejde med patienter ønsker projektet ogs at at udvikle og implementere patientuddannelse, som motiverer søvnapnø patienter til at fastholde deres livslange behandling.