Uopdaget Synstab

Rettidig identifikation af synstab vil betyde, at færre borgere lever med unødvendige konsekvenser af synstab og dermed får tidligere og bedre hjælp.

Tidlig identifikation og behandling af syntab vil sikre en øget funktion og uafhængighed, samt en øget trivsel og livskvalitet for borgere såvel som pårørende.

Projektet Uopdaget syntab vil forske uopklaret syntab hos borgere i Öresund-Kattegat-Skagerrak. Der er i området et stort behov for udvikling og afprøvning af bedre innovative løsninger for tidlig identifikation og afklaring af behandling for borgere, der lever med synstab. Ved at benytte det store potentiale, som ligger i at anvende eksisterende teknologier på nye områder, vil projektet Uopdaget syntab optimere diagnosticering og behandling af synstab.

Projekterne er henvendt borgere i den gennemsnitlige alder 75+, som af andre årsager end synsudfordringer, opsøger sundhedsfaglig hjælp på en svensk vårdcentral. Projektet inkluderer også borgere, som er 75+, hvis pårørende aflægger besøg hos en optiker, men som endnu ikke er i udredning eller behandling. Denne inklusion vil foregå både i Danmark og Sverige. Slutteligt vil projektet inkludere en gruppe af mere udsatte borgere, der lever med andre sygdomme, og som er udfordret på fysiske eller psykiske færdigheder i en sådan grad, at de modtager hjælp via kommunal hjemmepleje i eget hjem.