BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Lise Riis Moltved";RSVP=TRUE:mailto:Lise.Moltved@tillvaxtverke t.se ATTENDEE;CN="Lisa Spathon";RSVP=TRUE:mailto:Lisa.Spathon@tillvaxtverket.se CLASS:PUBLIC CREATED:20231013T083420Z DESCRIPTION:Hej\, vi fortsätter på miniutbildningen i Sitevision och inte rreg-oks.eu.\n\n \n\n/Niclas\n\n__________________________________________ ______________________________________ \n\nMicrosoft Teams-möte \n\nAnslu t från datorn\, mobilappen eller rumenheten \n\nKlicka här för att ansl uta till mötet \n\nMötes-ID: 344 522 295 687 \n Lösenord: NbNEKC \n\nLadda ned Teams | Anslut på webben \n\nEller ring in (endast ljud) \n\n+46 8 505 218 37\,\,516789780# Sweden\, Sto ckholm \n\nTelefonkonferens-ID: 516 789 780# \n\nHitta ett lokalt nummer < https://dialin.teams.microsoft.com/068d3663-2d78-48fe-aa31-fb12484792d2?id =516789780> | Återställ PIN-kod \n\nInspelningar av möten ska vid varje enskilt tillf älle godkännas av ansvarig chef. Information finns på intranätet \n\nL äs mer | Hjälp | Mötesalternativ \n\n_____________________________________________________________________ ___________ \n\n \n\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20231013T103000 DTSTAMP:20230928T121308Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20231013T090000 LAST-MODIFIED:20231013T083420Z LOCATION:Microsoft Teams-möte ORGANIZER;CN="Niclas Sörenson":mailto:niclas@interreg-oks.eu PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Webbutbildning interreg-oks.eu TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000208458CF15F2D901000000000000000 0100000008D59DB6A10B648459282AFD27179CE39 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n

Hej\, vi fortsätter på miniutbildn ingen i Sitevision och interreg-oks.eu.

 \;

/Niclas

___________________________________________________ _____________________________

Microsoft Teams-möte

Anslut från datorn\, mobi lappen eller rumenheten

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: < span lang=SV style='font-size:12.0pt\;font-family:"Segoe UI"\,sans-serif\; color:#252424'>344 522 295 687
Lösenord: NbNEKC

< div style='margin-bottom:3.0pt'>

Eller ring in (endast ljud)

+46 8 505 218 37\,\,516789780#  \; Sweden\, Stockholm

Telefonkonferens-ID: 51 6 789 780#

Inspelningar av möten ska vid varje enskilt tillfäll e godkännas av ansvarig chef. Information finns på intranätet

_______ _________________________________________________________________________< /span>

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20230928T121308Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT END:VCALENDAR