2. Samarbetar ni över gränsen?

Samarbete över gränsen är ett grundläggande kriterium för Interreg-projekt.

Ett projekt måste bestå av minst två partner från minst två av våra tre länder. Hos Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak kan ni bilda partnerskap tillsammans med organisationer i någon av våra 11 regioner i Sverige, Danmark och Norge.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak kan inte bygga partnerskapet till ert projekt, det måste ni göra själva. Däremot har våra rådgivare ofta tips på aktörer eller intressenter som det går att vända sig till för att komma vidare och kunna forma partnerskapet tillsammans med en nationsgranne som har rätt typ av kompetens. Kontakta någon av våra projektrådgivare för mer hjälp.

Gränsregionalt mervärde

Vi tror på att samarbetet över gränsen ger ett mervärde, att det får ett plus ett att bli lika med tre. Det gränsregionala mervärdet är centralt för programmet och vi kallar det ibland för Interregs DNA.

För att underlätta för dig som vill söka stöd för ett Interreg-projekt har vi tagit fram en modell, med fem nivåer, för att ditt projekt lättare ska kunna nå sin fulla gränsöverskridande potential. Med modellen kan du själv analysera vilken nivå av gränsregionalt mervärde som ditt projekt når upp till.

Modellen Gränsregionalt mervärde

  1. Vi lär känna den andra sidan. Knyter kontakter och ökar förståelsen.
  2. Vi lär av varandra. Vi utbyter erfarenheter för att skapa lokala resultat.
  3. Vi har gemensamma aktiviteter för att uppnå en större kritisk massa.
  4. Vi lär oss nytt tillsammans. Vi utvecklar ny kunskap för ett gemensamt behov.
  5. Vi skapar en gemensam lösning. Vårt samarbete är nödvändigt för att nå resultat.

Vill du veta mer om att bilda partnerskap?

I programhandboken finns mer information.

Hjälpte informationen på sidan dig?