3. Hur mycket pengar går att söka?

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak finansierar projekt med upp till 60 procent av den totala budgeten.

Finanseringen består av EU-medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Resterande 40 procent behöver projektet medfinansiera på annat sätt, genom offentliga eller privata medel. Norska partner kan få upp till 50 procent av projektbudgeten finansierad av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak via norska Interreg-medel.

Hur mycket pengar som går att söka beror också på vilken projekttyp det handlar om. Huvudprojekt har varken övre eller lägre beloppsgränser i EU-stöd, men ett maxbelopp om 200 000 euro i norska Interreg-medel. Ett förprojekt kan få upp till 60 000 euro i finansiering med EU-medel och upp till 30 000 euro med norska Interregmedel.

Pengarna ska vara kopplade till aktiviteter

Alla projekt behöver presentera en budget som är kopplad till aktiviteter i projektet. Aktiviteterna ska vara indelade i arbetspaket och bidra till projektets huvudsakliga mål. Vi betalar ut stödet i efterskott, när projektet har redovisat godkända utgifter och vad man har uppnått.

Vill du veta mer om finansering och projektbudget?

I programhandboken finns mer information.

Hjälpte informationen på sidan dig?