4. Har ni rätt typ av aktörer med?

Alla typer av organisationer kan söka pengar för att driva Interreg-projekt – både offentliga och privata.

Exempel på offentliga aktörer är universitet och högskolor, regioner, kommuner och statliga myndigheter. Exempel på privata aktörer är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan dock inte ansöka om finansiering från Interreg.

Statsstöd är inte tillåtet

Projektet ansvarar för att privata aktörer som deltar inte får några konkurrensmässiga fördelar av projektstödet. Det kallas för "statsstöd" när offentliga medel gynnar ett enskilt företag eller vissa grupper av företag och det finns risk för att konkurrensen blir snedvriden. Utgångspunkten är att statsstöd är förbjudet, men det finns vissa undantag, till exempel när det handlar om små belopp.

Aktörer med olika roller

Precis som att partnerskapet ska bestå av aktörer från flera länder så behöver ni också fördela ansvaret för olika typer av roller. Projektledning, ekonomi och kommunikation är några av de ansvarsområden som det behöver finnas kompetens för i projektet.

Har du koll på statsstöd och villkor för privata aktörer?

I programhandboken finns mer information.

Hjälpte informationen på sidan dig?