6. Fungerar programmets projekttyper för er?

Vi har två projekttyper som ni kan söka finansiering till: huvudprojekt och förprojekt.

Om ni har en idé som behöver utvecklas ytterligare kan ni börja med att ansöka om stöd till förprojekt. Ett förprojekt kan exempelvis ha något av följande syften:

  • Förberedande analyser och studier för att identifiera vilka frågor som ett framtida samarbete kan fokusera på.
  • Bygga upp ett projektpartnerskap inför framtida samarbete genom gemensamma planeringsmöten och liknande.

Ett förprojekt omfattas av samma grundläggande regelverk som projekt. I tabellen ser du vad som framför allt skiljer projekttyperna åt.

Skillnader mellan huvudprojekt och förprojekt

Ämne

Huvudprojekt

Förprojekt

Projekttid:

3 år.

12 månader.

Antal partner:

Inget maxantal.

1 partner per land rekommenderas, av praktiska skäl.

Finansieringsgrad:

60% (50% för norska partner).

60% (50% för norska partner).

Maximalt belopp:

Inte i EU-stöd, men maximalt stödbelopp för norska Interregmedel är 200 000 euro.

Maximalt 160 000 euro i totalbudget (60 000 euro i EU-stöd, 30 000 euro i norska Interreg-medel, 70 000 euro i egen medfinansiering).

Utbetalning av stöd:

När faktiska utgifter har dokumenterats.

Genom en förenklad process: klumpsumma.

Ansökningsomgång:

Särskilda utlysningar.

Ansökningar tas emot löpande.

Vill du veta mer om huvudprojekt och förprojekt?

I programhandboken finns mer information.

Hjälpte informationen på sidan dig?