Ansök om förprojekt

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak tar emot ansökningar om förprojekt löpande under året. Utlysningar om huvudprojekt hittar du under För er som vill ansöka.

Om ni har en idé som behöver utvecklas ytterligare kan ni börja med att ansöka om stöd till ett förprojekt på maximalt ett år. Det kan handla om förberedande analyser och studier. Det kan också handla om att bygga ert partnerskap för att senare ansöka om ett huvudprojekt.

Förprojekt som vill söka finansiering måste välja ett insatsområde (Grön omställning, Transport och mobilitet eller Gränslös arbetsmarknad). Insatsområdet Innovation och entreprenörskap är tillsvidare stängt för ansökningar om förprojekt. Anledningen är att medlen i potten nästan är slut.

Förprojekt får pågå under 12 månader. Det är möjligt att ansöka om finansiering inom en av tre delgeografier, det vill säga övergripande inom Öresund-Kattegat-Skagerrak, eller enbart Öresund (med regionerna Hovedstaden, Sjælland och Skåne) eller enbart Kattegat-Skagerrak (med regionerna Halland, Västra Götaland, Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Buskerud, Telemark, Agder, Nordjylland och Midtjylland).

Alla typer av aktörer kan ansöka om stöd, det vill säga både offentliga och privata. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan dock inte ansöka om stöd.

Svenska och danska partner har möjlighet att få 60 procent av kostnaderna i projektet finansierade. Norska partner kan få 50 procent av kostnaderna finansierade. Maximal totalbudget är 100 000 euro i EU-budget och 60 000 euro i norsk budget. Det innebär att det maximalt går att söka 60 000 euro EU-medel och 30 000 euro norska medel per projekt.

Sommarstängt

Mellan 20 juni och 11 augusti 2024 är det stängt för ansökningar om förprojekt. Välkommen med er ansökan före eller efter dessa datum.

Regelverk, dokument och vägledning

Inför er ansökan behöver du sätta dig in i programhandboken, där regelverket och vägledning till indikatorer finns. Kapitel 2.3 i handboken är särskilt relevant för förprojekt.

Det är i e-tjänsten Min ansökan som du gör er förprojektansökan. Det gör du genom att svara på en rad frågor. Du ska också fylla i en budgetbilaga och andra dokument och intyg som sedan ska bifogas ansökan.

I våra videoguider och skriftliga vägledning förklarar vi hur allt detta går till. Den skriftliga vägledningen är särskilt viktig för förprojekt eftersom ansökningsprocessen ser lite annorlunda ut jämfört med ett huvudprojekt. I listorna nedan hittar du allt ni behöver.

Videoguider

Grundläggande krav och urvalskriterier, svensk

Guide till Min ansökan, svensk

Ansökningsguide ekonomi, svensk

Ansökningsguide budgetbilagan, svensk

Skriftlig vägledning Min ansökan

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vejledning til forprojekter Min ansökan dansk v.1.0.docx Word, 129.4 kB. 129.4 kB 2022-06-27 14.30
Vejledning til hovedprojekter Min ansökan dansk v1.1.docx Word, 133.7 kB. 133.7 kB 2023-06-21 10.13
Vägledning Förprojekt Min ansökan svenska v.1.0.docx Word, 127.9 kB. 127.9 kB 2022-06-16 13.24
Vägledning Huvudprojekt Min ansökan svenska v.1.1.docx Word, 122.6 kB. 122.6 kB 2023-06-21 10.13

Ansökningsprocessen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Aktörstatus v1.0.docx Word, 326.2 kB. 326.2 kB 2022-07-05 08.33
Budgetbilaga v.1.1.xlsx Excel, 267.2 kB. 267.2 kB 2022-09-21 08.07
Deminimis erklæring dansk v1.0.docx Word, 330.2 kB. 330.2 kB 2022-09-23 09.55
Interventionsschema 2021-2027 svenska.pdf Pdf, 451.5 kB. 451.5 kB 2022-09-14 10.52
Interventionsskema 2021-2027 dansk.pdf Pdf, 481.4 kB. 481.4 kB 2022-09-14 11.05
Intyg om deltagande och medfinansiering svenska v.1.0.docx Word, 134.7 kB. 134.7 kB 2022-08-30 08.31
Intyg om Försumbart stöd svenska v1.0.docx Word, 333.7 kB. 333.7 kB 2022-09-23 09.55
Programdokument svenska.pdf Pdf, 401.2 kB. 401.2 kB 2022-09-21 08.53

Ansök via e-tjänsten Min ansökan

Det är i e-tjänsten Min ansökan du lägger in allt som ska ingå i er projektansökan. Norska partner ska registrera sig på Regionalforvaltning.no och göra en separat ansökan där.

Hjälpte informationen på sidan dig?