Påbörja ansökan

Aktuella ansökningsomgångar inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak publiceras i vår kalender.

Aktuella utlysningar

För er som vill ansöka om förprojekt

Även för ansökningar om förprojekt är det i e-tjänsten Min ansökan ni lägger in allt som ska ingå i er projektansökan. Ansökningsformuläret består av olika kapitel med frågor som ska fyllas i och till varje fråga finns informationstexter och förklaringar.

Vägledningar

  • För att kunna fylla i ansökan behöver ni också ha tillgång till programhandboken där regelverket finns samlat.
  • Mallar, vägledningar och andra filer publiceras under Verktyg så snart de är klara. Det rör sig om Budgetbilagan, Intyg för deltagande och medfinansiering samt Vägledning till ansökan.
  • Vägledning till indikatorer kommer också att publiceras under Verktyg i samband med att utlysningen öppnar den 2 september.

Vänta med att upprätta er ansökan

Ni kan upprätta ett konto i Min ansökan och logga in för att se hur formuläret fungerar.

Obs! Vänta till den 2 september med att upprätta den ansökan ni vill sända in. Det kommer att ske uppdateringar i Min ansökan strax före ansökningsomgången öppnar och det som läggs in i formuläret före den 2 september blir inte fullständigt.

Er ansökan behöver uppfylla de grundläggande kraven. För att vi ska kunna bedöma ansökan kan rådgivarna under handläggningen kontakta er och begära kompletteringar.

Norska partner

Norska partner ska registrera sig på Regionalforvaltning.no och göra en separat ansökan där.

Hjälpte informationen på sidan dig?