Genomföra

Är ni intresserade av att veta hur ett projekt, med delfinansiering från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, ska genomföras?

Här publicerar vi information som ni behöver känna till när ert projekt har beviljats stöd. 

Vi rekommenderar att ni besöker webbplatsen kontinuerligt.

Är du osäker om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak er något för dig? Gör vårt snabbtest och se om du kan ansöka.

Avsnitten Ansöka, Genomföra och Avsluta

En handbok för projekt inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014–2020

Innehållet under avsnitten Ansöka, Genomföra och Avsluta utgör en digital handbok för projekt inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014–2020.

För att ert projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att ni följer de krav och villkor som anges i denna handbok. Om inte annat framgår av beslut om stöd, gäller den version av handboken som är publicerad vid datum för beslut om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Den digitala handboken finns online i version 1.6.

Läs om de största förändringarna vid uppdateringen den 12 september 2019.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Tidigare versioner av den digitala handboken

    Läs tidigare versioner av den digitala handboken.