Intäkter

Här budgeteras och redovisas intäkter med koppling till projektet.

Om ert projekt ger upphov till intäkter under projektets gång ska ni redovisa intäkterna löpande.

Med projektintäkter avses till exempel intäkter från

 • biljetter
 • försäljning
 • deltagaravgifter
 • uthyrning
 • tjänster som projektet tillhandahåller. 

En intäkt som har direkt samband med projektverksamheten minskar de stödberättigande kostnaderna i projektet med samma summa. När ni redovisar projektets intäkter som minusbelopp på kostnadsslaget intäkter kommer de totala kostnaderna att reduceras med summan för intäkten.

Om ert projekt genererar nettoinkomster efter projektavslut gäller särskilda regler.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300