Schablonkostnader

Här ska projektet redovisa sina kostnader för kontor och administration om projektet har valt möjligheten att använda schablonen på 15 procent av stödberättigande personalkostnader.

Om ert projekt ger upphov till indirekta kostnader ska dessa redovisas enligt en fastställd schablonsats på 15 procent av de direkta personalkostnaderna. De kostnaderna redovisas i detta kostnadsslag, Schabloner.

Genom att använda schablonsatsen behöver stödmottagaren inte redovisa faktiska underlag, det vill säga inget krav på dokumentation såsom fakturor eller andra bokföringsunderlag. Om projektet använder schablonsatsen går det inte att redovisa direkta kostnader i kostnadsslaget Kontor och administration.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300