Felaktiga utbetalningar

Medel som utbetalats felaktigt för utgift, som inte är stödberättigande, får inte användas för andra utgifter i projektet.

Det kan handla om utgifter som har underkänts av revisionsmyndigheten (i samband med ”second level control”) eller som av andra skäl har blivit utbetalade trots att de inte varit stödberättigande och upptäcks i ett senare skede i projektet.

Utgifter som underkänns av nationell kontrollant i samband med granskning, som inte är utbetalda, omfattas inte av denna regel.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300