Hoppa till meny

Så använder ni logotypen

Det finns krav på hur ni använder programmets logotyp. Ni kan också använda logotypen för att göra er egen projektlogotyp.

Ni ska använda logotypen för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak i alla typer av material som ni producerar i ert projekt. Den ska också användas i alla typer av informationsmaterial och reklam som ni producerar i samband med exempelvis konferenser, seminarier, mässor, utbildningar, utställningar och tävlingar.

Ni kan också använda Interreg-loggan som grund för ert projekts logotyp. Kontakta lise@interreg.oks om ni har frågor kring detta.

Loggans konstruktion

Loggan består av följande element: logotypen med en färgad båge, den europeiska flaggan och texten ”European Union”, programmets namn och en hänvisning till den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Så använder ni loggan

 • Loggan ska vara i ett lämpligt förhållande till produktionens storlek. Loggan måste ha minst samma höjd som övriga logotyper.
 • Ni får inte förvränga, sträcka ut eller ändra logotypens format på något sätt. Beskär inte logotypen så att delar av den försvinner.
 • Rotera inte logotypen.
 • Separera inte flaggan från resten av logotypen.
 • Ni får inte heller ändra storleken på de olika elementen i logotypen.
 • Skapa inte en linje eller ram runt logotypen.
 • Använd inte logotypen i brödtext. Om du ska nämna programmet i brödtext så ska du bara skriva ut dess fulla namn: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Storlek

Färger

Ni får inte ändra färgerna i logotypen. Logotypen ska alltid användas i färg eller monokrom. Placera alltid logotypen på en vit bakgrund. Om ni placerar logotypen på en mörk bakgrund så ska ni sätta en vit rektangel bakom logotypen, som passar logotypens proportioner.

Grundfärgarna i programmets logotyp är blå, ljusblå och gul.

Färgkoder för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak-loggan

Blå (Reflex Blue):

 • Pantone: Reflex Blue U
 • CMYK 100/80/0/0
 • RGB: 0/0/153

  Ljusblå (Light Blue):
 • Pantone: 2716 U
 • CMYK: 41/30/0/0
 • RGB: 159/174/229

  Gul (Yellow):
 • Pantone: Yeallow U
 • CMYK: 0/0/100/0
 • RGB: 255/204/0

Placering

Runt logotypen måste det finnas ett fritt utrymme på minst en basenhet i höjd och bredd. Inom detta område får inga andra grafiska element eller logotyper placeras. Likaså ska detta utrymme beaktas gällande positionering och kraven för avståndet till sidmarginalerna. Det fria utrymme som visas på loggan nedan är det minsta kravet på rent utrymme – vi rekommenderar att ni ökar det fria utrymmet när det är möjligt.

Interreg-loggan bör placeras högst upp i vänster hörn på en sida. På webbsidor ska loggan vara tydlig utan att man behöver scrolla.

Har ni frågor om logotypen? Kontakta kommunikationsansvarig Lise Moltved på lise@interreg-oks.eu.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarEn gemensam logotyp

Interreg-program över hela Europa har ett gemensamt varumärke: Interreg. Det symboliserar att samarbete i Europa för människor närmare varandra.

Förhoppningen är att Interreg blir tydligare i den europeiska världsbilden. Detta innebär att logotypen för Interreg
Öresund-Kattegat-Skagerak har många likheter med till exempel logotypen för Interreg Danmark-Tyskland och Interreg Botnia-Atlantica.