Varför är gemensamma budskap viktigt?

Det är inte helt enkelt att berätta om, samt kommunikativt paketera, både de kvantitativa och kvalitativa resultat som projekten ger. Ännu mer utmanande kan kommunikation vara under pågående programperiod, då man inte alltid vet vilka resultat man kommer få.

Samtidigt är behovet av att visa upp konkreta resultat, avgörande för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks fortlevnad. Det är därför viktigt att sprida gemensamma, välunderbyggda budskap om programmets nytta, resultat och dess ambitioner. Vi behöver gemensamt skapa ett tydligare engagemang för behovet att adressera samhällsutmaningar långt bortom landsgränser.

Målsättningen för de gemensamma budskapen är därför:

Kommunicera kring den konkreta samhällsnytta som Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak genererar, genom att nå ut med berättelser om de resultat och ambitioner både programmet och enskilda projekt ger och har.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300