Hoppa till meny

Lägesrapport/Slutrapport

Ni ska lämna in en gemensam lägesrapport var sjätte månad. Rapporten beskriver vilka aktiviteter ni har haft under redovisningsperioden.

Syftet med lägesrapporterna är att kontrollera att projektet genomförs enligt ansökan och beslut. Lägesrapporterna fungerar också som ett underlag för att ansöka om utbetalning från programmet.

Lägesrapporten ska löpande skrivas under 6-månadsperioden och ett utkast till lägesrapporten skickas till respektive projekts rådgivare direkt efter periodens slut. När lägesrapporten är godkänd av rådgivaren laddas den upp i Min Ansökan ihop med Ansökan om utbetalning.

Vid varje lägesrapportering ska norsk prosjekteier fylla i de fält som berör statusrapportering i Regionalforvaltning.no. Norsk prosjekteier ska också lägga till den projektgemensamma lägesrapporten som en bilaga i Regionalforvalning.no.

Rapportens innehåll

Lägesrapporten ska beskriva, kommentera och innehålla information om:
• Genomförda aktiviteter
• Näringslivets medverkan
• Resultat och utfall
• Gränsregionalt mervärde
• Uppföljning utvärdering och lärande
• Förändringar och avvikelser jämfört med beslut om stöd
• Aktivitetsindikatorer
• Horisontella kriterier

Ytterligare information om vad som ska ingå i rapporten framgår av mall för lägesrapport som ni hittar under Verktyg.

Slutrapport

I samband med slutredovisning ska slutrapport bifogas i ansökan om utbetalning. Slutrapporten är uppdelad i två delar: lägesrapport för de sista 6 månadera och slutrapport för hela projektperioden. För mer information om slutrapporteringsperiod, se avsnittet Avsluta.

Kommentarer
 1. Bente Petersen
  Vil det være muligt at I sender mails ud, når I har nyheder fx. vedr. afrapportering og lign.
  # 1
  onsdag, 10 februari kl. 13:03
 2. Lise Moltved
  Hej Bente

  Tak for din kommentar. Du kan abonnere på ændringer i vores digitale håndbog under "Om webplattsen" og "Uppdateringar av den digitala handbok". Så får du en e-mail, når vi ændrer noget i håndbogen.

  Alt godt
  Lise Moltved
  Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak
  # 2
  fredag, 12 februari kl. 12:32
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar