Det kan I søge midler til i det nye program

Projekter kan søge midler inden for fire områder i det nye Interreg-program for 2021-2027, som forventes at åbne for ansøgninger i første halvår 2022. Læs mere om dem på denne side.

Siden 2019 har politikere og embedsmænd fra Danmark, Sverige og Norge diskuteret det nye program for Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, som dækker over perioden 2021-2027.

Se en oversigt over processen her.

Programmet er endnu ikke godkendt af Europa-Kommissionen. De 11 regioner, som indgår i programmet, er dog blevet enige om, at projekter vil kunne søge støtte inden for disse fire områder, når vi åbner for ansøgninger:

 • Innovativ region for et smart og bæredygtig økonomisk omstilling (PO1)
 • Bæredygtig, cirkulær og klimasmart region (PO2)
 • Sammenhængende region med bæredygtig mobilitet (PO3)
 • Grænseløs arbejdsmarkedsregion (PO4)

Innovativ region for et smart og bæredygtigt økonomisk omstilling (PO1)

Målet for dette indsatsområde er at fremme langsigtet, strategisk og inklusivt in-novationsarbejde i Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Indsatsområdet støtter internationalisering af små og mellemstore virksomheder for at sætte skub i væksten. Samtidig støtter det også innovation i den offentlige sektor. Fokus er derudover på kompetenceudvikling for at styrke innovationsstøt-tesystemet i og mellem regionerne.

Projekter kan fokusere på at styrke områdets globale konkurrenceevne, bidrage til en klar grænseregional merværdi og at have en stærk forbindelse til fælles specialiseringsområder som eksempelvis den grønne omstilling og Life Science.

Projekter kan søge inden for to specifikke målsætninger:

 1. Forbedring af forsknings- og innovationskapacitet og anvendelse af avanceret teknologi
 2. udvikling af færdigheder til smart specialisering, strukturændringer og iværksætteri.

Bæredygtig, cirkulær og klimasmart region (PO2)

Målet for dette indsatsområde er et grønnere og mere kulstoffattigt Europa. Det skal ske gennem en ren og retfærdig energiomstilling, cirkulær økonomi og klimatilpasning.

Indsatsområdet støtter et fokus på vedvarende energi, energieffektivitet og smarte energisystemer for at støtte overgangen fra sort til grøn energi. Det støtter også holistiske og bæredygtige løsninger på klimaudfordringerne i regionen, samt fremme af overgangen til en cirkulær økonomi.

Projekter kan søge inden for tre specifikke målsætninger:

 1. fremme af vedvarende energi
 2. fremme af tilpasning, risikoforebyggelse og modstandsdygtighed over for klimakatastrofer samt
 3. fremme af overgangen til en cirkulær økonomi.

Sammenhængende region med bæredygtig mobilitet (PO3)

Målet for dette indsatsområde er et mere sammenhængende Europa gennem forbedret mobilitet og regional IKT-konnektivitet.

Indsatsområdet støtter projekter indenfor kollektiv og bæredygtig trafik. Indsats-området støtter også projekter indenfor intelligente transportløsninger/koncepter samt udvikling af transportkorridorer. Fokus er på at udvikle et mere bæredygtigt, effektivt og intelligent transportsystem i regionen.

Projekter kan søge inden for én specifik målsætning:

 1. Udvikling af bæredygtig, klimavenlig, intelligent og intermodal national, regional og lokal mobilitet, herunder forbedret adgang til TEN-T og græn-seoverskridende mobilitet.

Grænseløs arbejdsmarkedsregion (PO4)

Målet for dette indsatsområde er et mere socialt Europa.

Indsatsområdet støtter projekter, der vil videreudvikle det fælles, grænseregionale arbejdsmarked og sikre et fremtidigt udbud af færdigheder og global tiltrækningskraft. Indsatsområdet støtter også et fokus på at identificere og fjerne grænsehindringer, skabe bedre forudsætninger for arbejdspendling, arbejde for en øget fleksibilitet over grænserne, skabe bedre balance mellem behov for arbejdskraft og ledige stillinger samt samarbejde inden for uddannelsesområdet.

Projekter kan søge inden for én specifik målsætning:

 1. Forbedring af arbejdsmarkeds effektivitet og rummelighed og adgang til kvalitetsbeskæftigelse gennem udvikling af social infrastruktur og fremme af socialøkonomien.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Få midler til at ForberedE dit projekt

  Du kan allerede nu søge om midler til såkaldte Brobyggerprojekter.

  Her kan du forberede dit projekt, så du er klar til at ansøge, når vi åbner for det nye program.

  Kontakt en rådgiver

  Vil du videre i processen? Så kan du allerede nu kontakte en rådgiver og høre mere.