TEST Ansökningsomgång 2024:1

Den 12 januari till den 8 februari 2024 tar Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak emot ansökningar om att driva huvudprojekt.

Obs! Alla förutsättningar för ansökningsomgången är inte klara. Texten nedan uppdateras så snart det finns ny information.

Projekt som vill söka finansiering måste välja ett insatsområde (Innovation och entreprenörskap, Grön omställning, Transport och mobilitet eller Gränslös arbetsmarknad). I december 2023 beslutar Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks övervakningskommitté vilka insatsområden som kommer att vara öppna för ansökningar.

Huvudprojekt får pågå upp till tre år. Det är möjligt att ansöka om finansiering inom en av tre delgeografier, det vill säga övergripande inom Öresund-Kattegat-Skagerrak, eller enbart Öresund (med regionerna Skåne, Hovedstaden och Sjælland) eller enbart Kattegat-Skagerrak (med regionerna Halland, Västra Götaland, Viken, Oslo, Agder, Vestfold og Telemark, Nordjylland och Midtjylland).

Alla typer av aktörer kan ansöka om stöd, det vill säga både offentliga och privata. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan dock inte ansöka om stöd.

Alla tillgängliga medel i programmet kommer att lysas ut. Svenska och danska partner har möjlighet att få 60 procent av kostnaderna i projektet finansierade. Norska partner kan få 50 procent av kostnaderna finansierade. Dock gäller ett maxbelopp om 200 000 euro i sökta norska medel per projekt.

I maj-juni 2024 fattar Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks övervaknings- och styrkommittéer beslut om vilka ansökningar som får finansiering.

Rådgivning året runt

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak tar emot ansökningar om huvudprojekt under ansökningsomgången, men våra rådgivare är tillgängliga för rådgivning och återkoppling året runt. Utkast till en projektansökan behöver vara oss tillhanda senast två veckor före ansökningsfristen för att vi ska kunna ge er återkoppling.

Regelverk, dokument och vägledning

Inför er ansökan behöver du sätta dig in i programhandboken, där regelverket och vägledning till indikatorer finns.

Det är i e-tjänsten Min ansökan du lägger in allt som ska ingå i er projektansökan. I Min ansökan ska du svara på frågor om er ansökan. Du ska också fylla i en budgetbilaga och andra dokument och intyg som sedan ska bifogas ansökan. I våra videoguider och skriftliga vägledning förklarar vi hur detta går till. I listorna nedan hittar du allt ni behöver.

Ansökningsprocessen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Aktörstatus v1.0.docx Word, 326.2 kB. 326.2 kB 2022-07-05 08.33
Budgetbilaga v.1.1.xlsx Excel, 267.2 kB. 267.2 kB 2022-09-21 08.07
Deminimis erklæring dansk v1.0.docx Word, 330.2 kB. 330.2 kB 2022-09-23 09.55
Interventionsschema 2021-2027 svenska.pdf Pdf, 451.5 kB. 451.5 kB 2022-09-14 10.52
Interventionsskema 2021-2027 dansk.pdf Pdf, 481.4 kB. 481.4 kB 2022-09-14 11.05
Intyg om deltagande och medfinansiering svenska v.1.0.docx Word, 134.7 kB. 134.7 kB 2022-08-30 08.31
Intyg om Försumbart stöd svenska v1.0.docx Word, 333.7 kB. 333.7 kB 2022-09-23 09.55
Programdokument svenska.pdf Pdf, 401.2 kB. 401.2 kB 2022-09-21 08.53

Videoguider

Grundläggande krav och urvalskriterier.

Vägen till min ansökan- introduktion till e-tjänsten.

Budgetbilagan.

Ansökningsfrågor i Min ansökan

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vejledning til forprojekter Min ansökan dansk v.1.0.docx Word, 129.4 kB. 129.4 kB 2022-06-27 14.30
Vejledning til hovedprojekter Min ansökan dansk v1.1.docx Word, 133.7 kB. 133.7 kB 2023-06-21 10.13
Vägledning Förprojekt Min ansökan svenska v.1.0.docx Word, 127.9 kB. 127.9 kB 2022-06-16 13.24
Vägledning Huvudprojekt Min ansökan svenska v.1.1.docx Word, 122.6 kB. 122.6 kB 2023-06-21 10.13

Ansök via e-tjänsten Min ansökan

Det är i e-tjänsten Min ansökan du lägger in allt som ska ingå i er projektansökan. Ansökningsformuläret består av olika kapitel med frågor som ska fyllas i och till varje fråga finns informationstexter och förklaringar av vad som ska ingå i svaren.

Norska partner ska registrera sig på Regionalforvaltning.no och göra en separat ansökan där.