Berättelser om nyttan vi skapar

Med intervjuer och berättelser vill vi här levandegöra resultaten som projekten inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak åstadkommer.

Här visar vi hur resultaten kommer till nytta för företag, kommuner, regioner, länder och världen – och framför allt för enskilda individer.

Eftersom programperioden 2021–2027 nyss startat finns inte berättelser från nya projekt. Berättelserna nedanför kommer från programperioden 2014–2020.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt