Resultat och de Globala målen

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak investerar europeiska skattemedel i projekt som – på ett hållbart sätt – vill lösa olika typer av samhällsproblem. För att sätta dessa samhällsutmaningar i ett större sammanhang använder vi oss av FN:s 17 globala mål, som världens ledare har förbundit sig att jobba mot fram till år 2030.

Logon för Globala målen

Under programperioden 2014–2020 visade sig fyra av de Globala målen vara extra relevanta för oss i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Mål 3 – God hälsa och välbefinnande

Våra projekt går över gränsen för att göra sjuka människor friska. Detta bland annat genom att förbättra behandlingar och diagnosticering. Projekten arbetar också med att skapa nya lösningar som kan användas på sjukhus, eller hemma, via en app i telefonen.

Mål 7 – Hållbar energi för alla

Vi går över gränsen för att minska människans negativa påverkan på klimatet. Flera av våra projekt arbetar för att spara energi och minska utsläppen.

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor

Vi går över gränsen för att inte förlora vår skandinaviska konkurrenskraft och för att undvika arbetslöshet och en arbetsmarknad med stängda gränser.

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen

Vi går över gränsen för att vi ska kunna förflytta oss och resa – även i framtiden. Projekt som får stöd av oss arbetar med hållbara transporter och nya transportlösningar.

Hösten 2024 börjar vi att samla in data från projekt under den nuvarande programperioden 2021-2027. Då kommer vi också att uppdatera vilka globala mål som vi ser som särskilt relevanta.

Hjälpte informationen på sidan dig?