Ansökningsomgång 2022:1

Den 2–23 september tar Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak emot ansökningar om att driva huvudprojekt.

Ansökningsomgången är den första inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027 och det finns 140 miljoner euro att ansöka om. Svenska och danska partner har möjlighet att få 60 procent av kostnaderna i projektet finansierade. Norska partner kan få 50 procent av kostnaderna finansierade.

Samtliga fyra insatsområden med tillhörande specifika mål är öppna för ansökningar. Insatsområdena är Innovation och entreprenörskap, Grön omställning, Transport och mobilitet samt Gränslös arbetsmarknad.

Projekt kan ansöka om finansiering inom alla tre delgeografier, det vill säga övergripande inom Öresund-Kattegat-Skagerrak, eller Öresund (där 3 regioner ingår) eller Kattegat-Skagerrak (där 8 regioner ingår).

Alla typer av aktörer kan ansöka om stöd, det vill säga både offentliga och privata. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

Använd e-tjänsten Min ansökan

Det är i e-tjänsten Min ansökan ni lägger in allt som ska ingå i er projektansökan. Ansökningsformuläret består av olika kapitel med frågor som ska fyllas i och till varje fråga finns informationstexter och förklaringar av vad som ska ingå i svaren.

Så ansöker ni

För att kunna fylla i ansökan behöver ni läsa programhandboken, där regelverket och vägledning till indikatorer finns.

Vägledning till Min ansökan, mallar till bilagor som ska läggas till ansökningen och andra dokument och filer, finns bland våra verktyg.

Ni kan upprätta ett konto i Min ansökan för att se hur formuläret fungerar. Men vänta med att upprätta den ansökan ni vill skicka in tills ansökningsomgången har startat.

För norska partner

Norska partner ska registrera sig på Regionalforvaltning.no och göra en separat ansökan där. Vägledningsfilmen Regionalforvaltning for ØKS finns på sidan Verktyg.