Ansökningsomgång 2022:1

Den 2–23 september tar Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak emot ansökningar om att driva huvudprojekt.

Ansökningsomgången är den första inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027 och det finns 140 miljoner euro att ansöka om. Svenska och danska partner har möjlighet att få 60 procent av kostnaderna i projektet finansierade. Norska partner kan få 50 procent av kostnaderna finansierade.

Samtliga fyra insatsområden med tillhörande specifika mål är öppna för ansökningar. Insatsområdena är Innovation och entreprenörskap, Grön omställning, Transport och mobilitet samt Gränslös arbetsmarknad.

Projekt kan ansöka om finansiering inom alla tre delgeografier, det vill säga övergripande inom Öresund-Kattegat-Skagerrak, eller Öresund (där 3 regioner ingår) eller Kattegat-Skagerrak (där 8 regioner ingår).

Alla typer av aktörer kan ansöka om stöd, det vill säga både offentliga och privata. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

Använd e-tjänsten Min ansökan

Det är i e-tjänsten Min ansökan ni lägger in allt som ska ingå i er projektansökan. Ansökningsformuläret består av olika kapitel med frågor som ska fyllas i och till varje fråga finns informationstexter och förklaringar av vad som ska ingå i svaren.

Regelverk, verktyg och vägledningar

  • För att kunna fylla i ansökan behöver ni också ha tillgång till programhandboken där regelverket finns samlat.
  • Mallar, vägledningar och andra filer publiceras under Verktyg så snart de är klara. Det rör sig om Budgetbilagan, Intyg för deltagande och medfinansiering samt Vägledning till ansökan.
  • Vägledning till indikatorer kommer också att publiceras under Verktyg i samband med att utlysningen öppnar den 2 september.

Vänta med att upprätta er ansökan

Ni kan upprätta ett konto i Min ansökan och logga in för att se hur formuläret fungerar.

Obs! Vänta till den 2 september med att upprätta den ansökan ni vill sända in. Det kommer att ske uppdateringar i Min ansökan strax före ansökningsomgången öppnar och det som läggs in i formuläret före den 2 september blir inte fullständigt.

Er ansökan behöver uppfylla de grundläggande kraven. För att vi ska kunna bedöma ansökan kan rådgivarna under handläggningen kontakta er och begära kompletteringar.

Norska partner

Norska partner ska registrera sig på Regionalforvaltning.no och göra en separat ansökan där.