Ansökningsomgång 2023:1

Den 23 januari till 17 februari 2023 tar Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak emot ansökningar om att driva huvudprojekt.

Samtliga fyra insatsområden med tillhörande specifika mål är öppna för ansökningar. Insatsområdena är Innovation och entreprenörskap, Grön omställning, Transport och mobilitet samt Gränslös arbetsmarknad.

Huvudprojekt får pågå upp till tre år. Det är möjligt att ansöka om finansiering inom en av tre delgeografier, det vill säga övergripande inom Öresund-Kattegat-Skagerrak, eller Öresund (med regionerna Skåne, Hovedstaden och Sjælland) eller Kattegat-Skagerrak (med regionerna Halland, Västra Götaland, Viken, Oslo, Agder, Vestfold og Telemark, Nordjylland och Midtjylland).

Alla typer av aktörer kan ansöka om stöd, det vill säga både offentliga och privata. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

Alla tillgängliga medel i programmet kommer att lysas ut – knappt 100 miljoner euro. Svenska och danska partner har möjlighet att få 60 procent av kostnaderna i projektet finansierade. Norska partner kan få 50 procent av kostnaderna finansierade. Vi vill göra alla sökande uppmärksamma på att det finns begränsade norska Interreg-medel. Vi ser därför gärna att projekt med norska partner tar kontakt med våra projektrådgivare och ekonomer.

Ansökningsseminarium

Under ett ansökningsseminarium visar vi hur systemet Min ansökan fungerar, hur frågorna i ansökansformuläret besvaras samt hur ni fyller i budgeten i Min ansökan och budgetbilagan.

Ansökningsseminariet den 24 november 2022 spelades in och går att se i efterhand till och med den 8 december.

Om du önskar få tillgång till presentationen från seminariet kan du ta kontakt med projektrådgivare Ida Elsing så sänder hon den till dig via mejl.

Rådgivning året runt

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak tar emot ansökningar om huvudprojekt under ansökningsomgången, men våra rådgivare är tillgängliga för rådgivning och återkoppling året runt. Utkast till en projektansökan behöver vara oss tillhanda senast två veckor före ansökningsfristen för att vi ska kunna ge er återkoppling.

Använd e-tjänsten Min ansökan

Det är i e-tjänsten Min ansökan ni lägger in allt som ska ingå i er projektansökan. Ansökningsformuläret består av olika kapitel med frågor som ska fyllas i och till varje fråga finns informationstexter och förklaringar av vad som ska ingå i svaren.

Så ansöker ni

För att kunna fylla i ansökan behöver ni läsa programhandboken, där regelverket och vägledning till indikatorer finns.

Vägledning till Min ansökan, mallar till bilagor som ska läggas till ansökningen och andra dokument och filer, finns bland våra verktyg.

Ni kan upprätta ett konto i Min ansökan för att se hur formuläret fungerar. Men vänta med att upprätta den ansökan ni vill skicka in tills ansökningsomgången har startat. OBS! En bugg i systemet gör att frågan "Vill ni också söka medfinansiering?" dyker upp när ni har valt insatsområde. Svara "nej" på frågan.

För norska partner

Norska partner ska registrera sig på Regionalforvaltning.no och göra en separat ansökan där. Vägledningsfilmen Regionalforvaltning for ØKS finns på sidan Verktyg.