Ansökningsomgång 2023:2

Den 14 augusti till 12 september 2023 tar Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak emot ansökningar om att driva huvudprojekt.

OBS! Ansökningsomgången stänger av tekniska skäl den 12 september, vilket är tre dagar tidigare än tidigare aviserat.

Insatsområdena Grön omställning, Transport och mobilitet och Gränslös arbetsmarknad är öppna för ansökningar, liksom det specifika målet "Främja kompetensutveckling och entreprenörskap inom smart specialisering", inom insatsområdet Innovation och entreprenörskap. Däremot är det specifika målet "Stärka innovationskapaciteten med fokus på smart specialisering", inom Innovation och entreprenörskap, stängt.

Huvudprojekt får pågå upp till tre år. Det är möjligt att ansöka om finansiering inom en av tre delgeografier, det vill säga övergripande inom Öresund-Kattegat-Skagerrak, eller enbart Öresund (med regionerna Skåne, Hovedstaden och Sjælland) eller enbart Kattegat-Skagerrak (med regionerna Halland, Västra Götaland, Viken, Oslo, Agder, Vestfold og Telemark, Nordjylland och Midtjylland).

Alla typer av aktörer kan ansöka om stöd, det vill säga både offentliga och privata. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan dock inte ansöka om stöd.

Alla tillgängliga medel i programmet kommer att lysas ut. Svenska och danska partner har möjlighet att få 60 procent av kostnaderna i projektet finansierade. Norska partner kan få 50 procent av kostnaderna finansierade. Dock gäller ett maxbelopp om 200 000 euro i sökta norska medel per projekt.

Rådgivning året runt

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak tar emot ansökningar om huvudprojekt under ansökningsomgången, men våra rådgivare är tillgängliga för rådgivning och återkoppling året runt. Utkast till en projektansökan behöver vara oss tillhanda senast två veckor före ansökningsfristen för att vi ska kunna ge er återkoppling.

Ansökningsseminarium

Under ett ansökningsseminarium visar vi hur systemet Min ansökan fungerar, hur frågorna i ansökningsformuläret besvaras samt hur ni fyller i budgeten i Min ansökan och budgetbilagan.

Om du önskar få tillgång till presentationen från seminariet den 25 maj 2023 kan du ta kontakt med projektrådgivare Ida Elsing så sänder hon den till dig via mejl.

Använd e-tjänsten Min ansökan

Det är i e-tjänsten Min ansökan ni lägger in allt som ska ingå i er projektansökan. Ansökningsformuläret består av olika kapitel med frågor som ska fyllas i och till varje fråga finns informationstexter och förklaringar av vad som ska ingå i svaren.

Så ansöker ni

För att kunna fylla i ansökan behöver ni läsa programhandboken, där regelverket och vägledning till indikatorer finns.

Vägledning till Min ansökan, mallar till bilagor som ska läggas till ansökningen och andra dokument och filer, finns bland våra verktyg.

Ni kan upprätta ett konto i Min ansökan för att se hur formuläret fungerar. Men vänta med att upprätta den ansökan ni vill skicka in tills ansökningsomgången har startat.

För norska partner

Norska partner ska registrera sig på Regionalforvaltning.no och göra en separat ansökan där. Vägledningsfilmen Regionalforvaltning for ØKS finns på sidan Verktyg.