Digitalt ansökningsseminarium

I augusti 2023 öppnar nästa ansökningsomgång i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Inför detta bjuder vi in till ett digitalt ansökningsseminarium den 25 maj 2022.

Nästa ansökningsomgång i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak öppnar den 14 augusti och stänger den 15 september.

Ansökningsseminariet vänder sig till dig som har en ansökan på gång. Alla som avser ansöka bör delta. Vi går igenom hur systemet Min ansökan fungerar, hur frågorna i ansökansformuläret besvaras samt hur ni fyller i budgeten i Min ansökan och budgetbilagan.

Seminariet kommer att spelas in och finnas tillgängligt på vår hemsida två veckor efter sändningen. Ingen anmälan krävs. Deltagande sker genom Teams-länken nedan. Varmt välkomna!

Delta på seminariet

Vi ser gärna att de projekt som deltar representeras av en projektledare och en projektekonom från både lead partner och koordinerande partner samt norsk projekteier, i de fall det är aktuellt.

Boka ett möte

Du och dina partner är välkomna att boka ett möte med projektrådgivare eller projektrådgivare ekonomi före eller efter ansökningsseminariet, för att diskutera ert projekt.