Inspirationsdag om en gränslös arbetsmarknad

Vill du och din organisation stärka och dra nytta av den gemensamma arbetsmarknaden i södra Skandinavien? Den 1 oktober i Aarhus får du inspiration och kunskap om att driva arbetsmarknadsprojekt med finansiering från Interreg.

"Ni har idén - vi har finansieringen". Men en projektidé behöver inte vara färdigutvecklad när du och din organisation kommer till oss. Faktiskt kan det vara bra att vrida, vända, stöta och blöta den. Inte minst när du gör det med aktörer som har kunskap och erfarenhet av skandinavisk arbetsmarknad och av Interreg-projekt.

Den 1 oktober 2024 klockan 9.30-12:30 (kaffe och registrering från 9.00) på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus får du möjlighet att göra just detta, under ledning av Interregs projektrådgivare Erik Johansson, Lone Hylander, Sofie Håkansson och Arshia Tousi. Vi avslutar med lunch klockan 12.30.

Ur programmet

  • Nikolaj Lubanski, COO från Copenhagen Capacity och projektet Cross-border Talent Bridge berättar och inspirerar om sitt arbete med bland annat talangsattraktion och retention av kompetens.
  • Rasmus Borregaard Hall, Viden og Udviklingschef från Erhvervshus Dania och projektet Scandinavian Employability berättar och inspirerar om sitt arbete med bland annat gränsöverskridande praktikplatser i Kattegat-Skagerrak regionen.
  • Ruth Ström, Chefkonsulent från Region Midtjylland ger oss en inflygning till arbetsmarknaden i Region Midtjylland ur ett gränsregionalt perspektiv.
  • Diskussioner och grupparbete med möjlighet att pitcha en projektidé.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Svenska, danska och norska aktörer som tillsammans vill driva samhällsutvecklande projekt över gränserna har möjlighet att få upp till 60 procent i finansiering från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Ett av de "insatsområden" som projekt kan få finansiering inom kallar vi för Gränslös arbetsmarknad.

På vår webbplats kan du lär känna oss eller göra er redo för att ansöka Länk till annan webbplats. om finansiering.

Anmälan

Eventet är kostnadsfritt, men alla deltagare betalar själva för sin transport och sitt eventuella uppehälle i samband med eventet. Du behöver anmäla dig i förväg, senast den 29 augusti.

Välkommen!