Möt en rådgivare: Transport och mobilitet. Vad kan du söka pengar för?

Vill du stärka området transport och mobilitet i södra Skandinavien? Då har ditt projekt en god möjlighet att få finansiering från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Trängsel, ojämna trafikflöden och brist på hållbara alternativ för att transportera och röra sig, påverkar samhället och inte minst människors livskvalitet på ett negativt sätt. Projekt inom insatsområdet Transport och mobilitet ska bidra till ett mer sammanbundet, hållbart, konkurrenskraftigt och attraktivt Öresund-Kattegat-Skagerrak.

I vår webbseminarieserie Möt en rådgivare får du svar på hur insatsområdet Transport och mobilitet kommer in i bilden och vilken typ av projekt som kan få stöd inom insatsområdet, genom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Möt en rådgivare sker online via Microsoft Teams, torsdag den 26 oktober kl. 13.00-13.45.

Deltag her