Visa hur EU-pengar gör nytta med "Europa i min region"

Den 2-12 maj pågår EU-kampanjen "Europa i min region". Det är ett kommunikationsinitiativ för att lyfta fram EU:s betydelse för regionerna - och regionernas betydelse för Europa.

Många människor undrar vad EU-pengarna egentligen går till. Den här kampanjen går ut på att visa just det. Hur gör EU-pengarna nytta på din hemmaplan? Hur påverkar ditt projekt din kommun, region eller hela Sverige?

Projekt med svenska aktörer, som finansieras av EU och Interreg, har möjlighet att medverka i kampanjen som koordineras av eufonder.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - ett samarbete mellan flera svenska myndigheter.

Deltagande Interreg-projekt

Framtidens gröna lantbruk – kan gräs och klöver lösa dagens klimatutmaningar?

Projektet Green Valleys, som finansieras av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, ordnar ett lunchseminarium på Sötåsens Naturbruksskola i Töreboda onsdag 10 maj, klockan 12-14.15.

”Vi träffas på naturbruksskolan för seminariet, därefter går vi ut och tittar på det unika bioraffinaderiet i drift.”

Grön bioraffinering av gräs och klöver är en kretsloppsbaserad lösning för att få fram ett högvärdigt grönt protein.