Ystad Summit: Hur arbetar danska kommuner med klimatplaner? Få inspiration till ert klimatarbete!

Kan svenska aktörer dra nytta av Danmarks arbete med att utveckla klimathandlingsplaner? Kom till Ystad Summit och få inspiration av de danska erfarenheterna.

Tid: 4 september, 11.00-11.45

Danmark är det första landet i världen där alla kommuner har utvecklat klimathandlingsplaner i linje med Parisavtalets mål. Nu står man inför nästa steg: att implementera dessa planer. Detta skapar en spännande möjlighet för svenska aktörer att samarbeta med danska kommuner och dra nytta av deras erfarenheter när det gäller att omsätta klimatåtgärder till handling.

I Danmark ska man samtidigt hitta smarta lösningar för att genomföra klimatplanerna – kanske med inspiration från Sverige?

Under Ystad Summit samlar vi en panel med danska nyckelpersoner som på olika sätt har varit involverade i framtagandet av de danska klimatplanerna.

Kom och låt er inspireras till ert klimatarbete!

Medverkande:

  • Thor Mortensen, klimakonsulent, Region Hovedstaden
  • Magnus Schönning, programchef, Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.
  • Moderator: Kristina Zetterström, chef för avdelning Regioner på Tillväxtverket
  • Ytterligare en paneldeltagare väntas delta, men är ännu ej bekräftad.

Ni kommer även att få värdefull information om hur ni kan söka finansiering hos oss och möjlighet att träffa några av våra rådgivare. Har din organisation en oförverkligad idé inom klimatanpassning och grön omställning? Genom att samarbeta över gränserna, med danskar eller norrmän, kan ni få EU-medel för att föra denna idé till verklighet.

Ystad Summit

Ystad Summit är en politiskt oberoende och öppen demokratisk mötesplats.

Under tre dagar möts vi för dialog, utbyte och oväntade möten. Här samlas privatpersoner och aktörer inom ideell sektor, politik, samhälle och näringsliv för att diskutera, besluta, debattera, inspirera och lösa våra stora samhällsutmaningar för ett hållbart och inkluderande samhälle.

Dessutom: massor med mingel, mat och nätverkande!

Ystad Summit är tillgängligt och kostnadsfritt för alla besökare!

I år anordnas Ystad Summit på Regementet i Ystad 4–6 september och det förväntas komma 4000 besökare. Ta del av över 70 programpunkter!