Ystad Summit: Så kan EU-medel finansiera klimatanpassning i din kommun – inspiration från Danmark

Kom till Ystad Summit och hör mer om möjligheterna till att söka projektfinansiering inom klimatanpassning och Grön omställning.

Tid: 7 september, 10.00-10.45

Obs! Eventet har flyttats till lokalen "Crawl" på Hotell Fritiden i Ystad.

Har din organisation en oförlöst idé inom klimatanpassning och grön omställning? Genom att samarbeta över gränserna, med danskar eller norrmän, kan ni få EU-medel för att göra idén till verklighet.

Kom och hör mer om möjligheterna till att söka projektfinansiering från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Du får också inspiration och konkreta tips och råd från våra projektrådgivare och från företrädare för några av våra pågående projekt, som på olika sätt arbetar med klimatanpassning.

Ystad Summit

Nu är det klart att Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak kommer att finnas med under Ystad Summit den 7-8 september. Ystad Summit är en politiskt oberoende mötesplats för ideella organisationer, politiska partier och näringslivet med fokus södra Sverige och Östersjöregionen. Här kommer vi att diskutera samhällsfrågor som är viktiga både för oss och för dig som samhällsaktör. Det kommer att arrangeras debatter, seminarier eller föreläsningar och du är välkommen att delta som besökare.

Du kan läsa mer på Ystad Summits hemsida där du också hittar vårt evenemang - och många fler.

Hoppas vi ses på Ystad Summit!