Alla bitar på plats inför programstarten

Carl-Johan Klint, svenska näringsdepartementet.

Carl-Johan Klint från svenska näringsdepartementet är ordförande i övervakningskommittén under 2022.

Beslutsfattarna i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks övervakningskommitté har gett grönt ljus för att starta programmet.

Regeringarna i Sverige, Danmark och Norge har gett sitt godkännande och i början av juli månad kom det efterlängtade beskedet också från EU-kommissionen. Som ett sista steg har beslutsfattare i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks nya övervakningskommitté sammanträtt.

– Vi har bland annat tagit beslut om arbetsordningarna för övervakningskommittén och styrkommittéerna samt om hur kriterierna ska se ut för att prioritera bland projektansökningarna som kommer in, säger Carl-Johan Klint från svenska näringsdepartementet som är ordförande i övervakningskommittén under 2022.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks programchef Magnus Schönning är nöjd över att nu fullt ut kunna fokusera på programstarten den 2 september.

- Det har varit väldigt värdefulla diskussioner och inspel från ledamöterna i övervakningskommittén som vi tar med oss framåt. Nu är manegen krattad för att ta emot projektansökningar, säger Magnus Schönning.

Gruppbild på övervakningskommittén.

Övervakningskommittén har hållit sitt konstituerande sammanträde och gett klartecken för programstarten.

Övervakningskommittén samlas för rundvandring i Malmö.

Deltagarna under det konstituerande övervakningskommittémötet samlades i Malmö för en rundvandring, ledd av Johan Edgren som bland annat drivit projekten En sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen och Öresundsmetron.

Övervakningskommittén

Övervakningskommittén består av representanter från svenska, danska och norska departement, nationella och regionala myndigheter, arbetsmarknadens parter och representanter från akademi- och miljöorganisationer. Ordförandeskapet i kommittén roterar mellan länderna.

Är Interreg något för er?

Har du och dina partner en idé inom något av våra insatsområden? Kommer ni att samarbeta över gränsen? Har ni koll på finansieringen? Med vår vägledning gör ni er redo för att ansöka om ett Interreg-projekt.