Dansk-svenskt samarbete
i kampen mot bröstcancer

Foto: Canva

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor. Ett gränsöverskridande pilotprojekt ska undersöka en metod som kan leda till bättre behandlingar för bröstcancerpatienter.

Under 2024 lyfter vi fram ett urval av våra projekt som sprider sin kommunikation i sociala medier under hashtaggen #overgransen. Vill ditt projekt synas här? Kontakta kommunikatör Niclas Sörenson.

Omkring 9000 svenska och 4900 danska kvinnor drabbas årligen av bröstcancer. Även om möjligheterna att bli botad har blivit större under de senaste åren, letar forskare ständigt efter nya, effektiva behandlingsmetoder.

Projektet HALRIC, som finansieras av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, har godkänt ett pilotprojekt som tar sig an utmaningen genom att rikta in sig på så kallade aquaporiner.

Aquaporiner är ett protein som reglerar flödet av vatten i cellerna. De spelar en roll i hur cancerceller växer och sprids. Pilotprojektets mål är att förstå hur aquaporinerna fungerar i bröstcancerceller. Genom att studera aquaporiner med hjälp av högupplöst mikroskopi (kryoelektronmikroskopi) hoppas forskarna hitta sätt att blockera deras aktiviteter och stoppa cancerutveckling. I slutändan hoppas man att det ska leda till bättre behandlingsmetoder för bröstcancer.

Pilotprojektet är ett samarbete mellan svenska och danska forskare på Aarhus Universitet respektive Lunds universitet, tillsammans med näringslivspartnern ApoGlyx.

Pilotprojektet är ett av 75 planerade, gränsöverskridande life science-projekt som HALRIC ska stödja under en treårsperiod. Det övergripande målet för HALRIC är att vara en språngbräda för att öka innovationskapaciteten inom life science-sektorn i Öresund-Kattegat-Skagerrak och Hamburg.

Läs mer om HALRIC i projektbanken och på deras egen webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vill du veta mer om nyttan med EU-projekt?

För er som vill söka Interreg-finansiering