Datum klara för beslutsmöten och ansökningsrundor

I december kan de första projekten få tummen upp att starta igång. Och i januari 2023 öppnar nästa ansökningsomgång i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Nu har kalendern uppdaterats med datum för ansökningsomgångar och sammanträden för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks beslutande kommittéer.