Högteknologiskt samarbete främjar fibrosforskning

Anja Schmidt-Christensen

Anja Schmidt-Christensen.

Upp mot 45 procent av alla dödsfall i industrialiserade länder är orsakade av fibrossjukdomar. Genom gränsöverskridande forskning och det högteknologiska MAX IV-laboratoriet i Lund kan kunskapen om fibros öka – och ett botemedel vara närmare.

Artikeln publicerades första gången i januari 2020 på overgransen.eu.

– Fibros är en form av ärrbildning som kan drabba alla typer av skadade organ och vävnader i kroppen. När denna process sker okontrollerat leder det till att organets funktion skadas. Ett sådant exempel är levercirrhos (skrumplever) där den drabbade ofta dör av leversvikt, förklarar Anja Schmidt-Christensen Länk till annan webbplats..

Hon är biolog och hoppas att hennes forskning ska öka förståelsen kring vad som händer i kroppen under fibros. Med mer kunskap skulle det kunna vara möjligt att hejda processen genom någon form av läkemedelsbehandling.

I det högteknologiska MAX IV-laboratoriet utanför Lund används synkrotronljus, en teknik som gör det möjligt att få högupplösta 3D-bilder av exempelvis en fibrosdrabbad lever. Tekniken kan hjälpa till att föra Anjas forskning framåt.

– Vi behöver de tekniska kompetenser som finns på MAX IV för att kunna utföra experimenten med synkrotronljus, säger Anja Schmidt-Christensen.

Som en av 194 unga forskare har Anja fått bekanta sig med anläggningarna MAX IV och ESS i Lund. Forskarna har fått utbildning och kunskap om hur de kan använda MAX IV:s synkrotronljus och ESS-anläggningens neutroner i sin forskning. Utbildningen, kallad MAX4ESSFUN, har varit en del av projektet ESS & MAX IV: Cross Border science and society Länk till annan webbplats.. Projektet har delvis finansierats av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

– Vi har verkligen dragit nytta av MAX4ESSFUN och samarbetet över Öresund. Immunologer från Lunds universitet har arbetat tillsammans med experter inom synkrotronbaserad mikrotomografi från MAX IV, samt experter från Danmarks Tekniske Universitet som har varit duktiga på hanteringen av stora mängder data från bilder - och att analysera denna, säger Anja Schmidt-Christensen, som konstaterar:

– Samarbete tar forskningen till en högre nivå.

Som en av 41 forskare har Anja Schmidt-Christensen blivit utvald till fortsatt samarbete över gränserna inom projektet HALOS Länk till annan webbplats.. HALOS binder samman ESS och MAX IV med anläggningarna DESY och European XFEL i Hamburg.


Se en film

Anja Schmidt-Christensen berättar om sin forskning.