Insatsstyrka hjälper svenska och danska kommuner

Foto: Pixabay

Att minska risken för översvämningar kräver både resurser och kompetens. Svenska och danska kommuner får nu hjälp av en insatsstyrka som arbetar med teknologiska lösningar.

Under 2024 lyfter vi fram ett urval av våra projekt som sprider sin kommunikation i sociala medier under hashtaggen #overgransen. Vill ditt projekt synas här? Kontakta kommunikatör Niclas Sörenson.

Nyhetsbilder från ett översvämmat hus någonstans i landet. Sandsäckar, slangar, pumpar. Kameran följer en husägare som förtvivlat vadar genom rum efter rum där vattenmassorna sköljt över bohaget. Med klimatförändringarna följer större regnmängder och behov av kunskap och lösningar. Men svenska och danska kommuner har inte sällan svårt att använda sig av de teknologier som finns.

Projektet Innotech TaskForce får finansiering från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak för att vara en insatsstyrka för kommunernas behov. Projektet för samman kommuner med företag och forskare som har resurser och kompetenser inom relevanta områden. Det kan exempelvis handla om att utveckla innovationer i form av sensorer, kvalitativ datainsamling och hydrologiska modeller, med målet att kunna hantera stora regnmängder och därmed undvika översvämningar och skador – ett av fem arbetsområden inom projektet InnoTech TaskForce.

Lösningar som bygger på standarder

Projektet arbetar över gränserna med både svenska och danska kommuner, regioner, företag och forskningsinstitutioner. Dessutom ska lösningarna som tas fram bygga på enhetliga standarder och arkitektoniska principer. Därmed blir marknaden för företagens innovationer och produkter större, forskarnas kunskaper kan användas bredare och kommuner och regioner får bättre processer och ett större utbud av konkreta lösningar.

Mer information om InnoTech TaskForce finns i projektbanken och på deras egen webbplats Länk till annan webbplats.. Där kan du läsa mer om de arbetsområden som projektet arbetar med i de danska kommunerna Frederiksberg, Guldborgsund och Høje-Taastrup, samt i Ängelholm och Tomelilla på svensk sida.

Vill du veta mer om nyttan med EU-projekt?

För er som vill söka Interreg-finansiering