Interreg-projekt får drömmen om barn att besannas

Foto: Christian Bowen, Unsplash

Interreg bidrar till att skapa liv. Det är ett påstående som det faktiskt finns fog för när vi talar om projektet ReproUnion i Öresundsregionen.

Under 2024 lyfter vi fram ett urval av våra projekt som sprider sin kommunikation i sociala medier under hashtaggen #overgransen. Vill ditt projekt synas här? Kontakta kommunikatör Niclas Sörenson.

Ofrivillig barnlöshet är ett samhällsproblem som idag drabbar mellan 15 och 25 procent av alla par som vill skaffa barn. I framtiden väntas ännu fler drabbas av infertilitet, bland annat på grund av ålder, livsstil och miljöpåverkan.

– När födelsetalen sjunker under 2,1 barn per kvinna – vilket är fallet i många europeiska länder, däribland både Sverige och Danmark – så är det inte möjligt att bibehålla populationen så som den är idag. Detta får olika följder för samhället. Vissa menar att det skulle kunna vara fördelaktigt ur ett miljöperspektiv, men samtidigt är underbefolkning ett än större orosmoment i många länder, säger Kristine Koppelhus.

Kristine Koppelhus, projektleder for ReproUnion. Foto: ReproUnion.

Kristine Koppelhus är projektledare för ReproUnion. Foto: ReproUnion

Hon är projektledare för ReproUnion. Det är ett projektpartnerskap med aktörer i Öresundsområdet, som under mer än tio års tid har fått EU-finansiering genom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak för sitt arbete mot ofrivillig barnlöshet. När ReproUnion för ett par år sedan sammanfattade sina resultat under det senaste decenniet kunde man räkna in 30 forskningsprojekt och en etablerad fertilitetsrådgivning där över 3 500 par fått personlig rådgivning om sin fertilitet. Partnerskapet bedömer att drygt 300 barn har fötts, tack vare olika ReproUnion-initiativ.

Utvald för en tv-serie

När tv-kanalen Euronews, i samarbete med EU-kommissionen, skulle sätta strålkastarljuset på projekt som ger ett särskilt mervärde för Europas befolkning föll valet på just ReproUnion. I avsnitte Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.t berättar projektets forskare om fertilitetsutmaningarna och hur man genom insamling av data och biologiska prov i den unika ReproUnion Biobank and Infertility Cohort (RUBIC) får ny kunskap. Kunskap som på sikt kan bidra till nya innovativa lösningar.

Ett danskt par som har fått hjälp genom RUBIC intervjuas också i reportaget. Fler än 1400 infertila par från båda sidorna av Öresund har deltagit i RUBIC och insamling av data och prover pågår fortfarande i både Sverige och Danmark.

Plattform för fler lösningar

Just nu pågår projektet "ReproUnion - Platform for Driving Reproductive Health Innovation". Projektet ska stärka samarbetet mellan aktörer som arbetar med infertilitetsfrågor i Öresund. Det handlar om universitetsvärlden, sjukhus, regionerna Skåne och Hovedstaden, samt läkemedelsindustrin.

– Med ReproUnions innovationsplattform strävar vi efter att utveckla nya förebyggande lösningar, diagnostiska kit och/eller behandlingar. Det är initiativ som förhoppningsvis kan hjälpa oss att bättre förutsäga orsaker till infertilitet, målinrikta behandlingar och därigenom förbättra framgångsfrekvensen för infertilitetsbehandlingar, vilket är en del av det komplexa pusslet med minskande födelsetal, säger Kristine Koppelhus.

Läs mer om ReproUnion i projektbanken och på deras egen webbplats Länk till annan webbplats..

Vill du veta mer om nyttan med EU-projekt?

För er som vill söka Interreg-finansiering