Interreg-projekt har hittat "det gröna guldet"

Genom att processa gräs och klöver i ett grönt bioraffinaderi går det att utvinna högvärdigt protein. Restprodukterna går också att använda, bland annat för fordonsgas. Foto: Green Valleys

Genom att processa gräs och klöver i ett grönt bioraffinaderi går det att utvinna högvärdigt protein. Restprodukterna går också att använda, bland annat för fordonsgas. Foto: Green Valleys

Gräs och klöver är framtidens gröna guld för både djur, människor och miljö. Det konstaterar projektet Green Valleys, som ska etablera en plattform för utveckling av gröna bioraffinaderier.

Under 2024 lyfter vi fram ett urval av våra projekt som sprider sin kommunikation i sociala medier under hashtaggen #overgransen. Vill ditt projekt synas här? Kontakta kommunikatör Niclas Sörenson.

Agnes Falkenberg Brolin är projektledare för Green Valleys 2.0. Foto: Green Valleys

Agnes Falkenberg Brolin är projektledare för Green Valleys 2.0. Foto: Green Valleys

Foder till lantbruksdjur kommer inte sällan från sojabönor. En stor del av sojan importeras från bland annat Sydamerika, vilket ger en stor negativ påverkan på miljön.

– Att minska vår sojaimport och öka vår egen produktion av proteingrödor är viktigt. Vår region passar väl för att odla gräs och klöver, vilket också kan ge en rad miljövinster som en ökad kolinlagring och minskad övergödning, samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas, säger Agnes Falkenberg Brolin, projektledare för Green Valleys 2.0 som är en sammanslutning av aktörer från Danmark och Sverige.

Green Valleys 2.0 finansieras av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak och nyttjar potentialen som finns i gröna bioraffinaderier. Genom att processa gräs och klöver i ett grönt bioraffinaderi går det att utvinna ett högvärdigt proteinkoncentrat som är jämförbart med proteinhalten i soja. Detta protein kan ersätta sojan i djurfoder till grisar, fiskar och andra djur som inte kan äta vanligt gräs för att få i sig protein.

Och potentialen är större än så. Restprodukterna från gröna bioraffinaderier kan även användas för att producera fordonsgas i biogasanläggningar eller biokol genom pyrolys. På sikt kan gräsfiber komma att användas i biobaserade textilier.

Två demonstrationsanläggningar

Projektet använder sig av två demonstrationsanläggningar. Den ena ligger i Töreboda i Sverige, på Sötåsens Naturbruksskola. Där ligger fokus i huvudsak på möjligheterna som finns i att pressa enslierat gräs och klöver. På andra sidan gränsen är gräset faktiskt grönare, i bokstavlig mening. På anläggningen i danska Foulum drar man nytta av en längre växtperiod och forskarna vid Aarhus universitet koncentrerar sig på potentialen i färskt gräs.

Bakgrunden till projektet är bland annat Danmarks intensiva odling av spannmål, vilket leder till betydande läckage av näringsämnen. Genom att öka andelen gräs och klöver i växtföljden binds näringsämnen i marken, samtidigt som gräset också ökar lagringen av kol i marken och minskar behovet av konstgödsel och bekämpningsmedel. En ökad andel gräs och klöver i växtföljden ökar också avkastningen av nästkommande gröda, samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas.

– Green Valleys är ett högst intressant projekt eftersom grön bioraffinering kan vara en del i att nå de globala hållbarhetsmålen och driva en grön omställning, säger Agnes Falkenberg Brolin.

Läs mer om Green Valleys 2.0 i projektbanken och på deras egen webbplats Länk till annan webbplats..

Vill du veta mer om nyttan med EU-projekt?

För er som vill söka Interreg-finansiering