Interreg visar värdet av nordiskt samarbete

Magnus Schönning.

Magnus Schönning under Ministerrådets möte. Foto: Viken fylkeskommune

1+1=3 när vi samarbetar nordiskt. Det var kontentan av ett möte som hölls under måndagen mellan nordiska samarbetsministrar och där programchefen för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak deltog.

De åtta samarbetsministrarna i Nordiska ministerrådet samlades måndagen den 27 juni i norska Halden. Under eftermiddagens session var Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks programchef Magnus Schönning inbjuden.

– Vi diskuterade transport, infrastruktur och kulturella samarbeten och vikten av att gå över gränser för att tillsammans lösa gemensamma samhällsutmaningar, säger Magnus Schönning.

Hans egen programpunkt handlade om Interreg i Norden och i synnerhet om Öresund-Kattegat-Skagerrak.

– Jag lyfte bland annat fram det faktum att alla deltagares geografier täcks av minst ett Interreg-program, berättar Magnus Schönning.

Magnus visade upp exempel på Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks resultatkommunikation. Bland annat har 7,5 miljoner patienter fått del av en snabbare, bättre och mer kostnadseffektiv behandling tack vare projektens arbete. Andra siffror är att 900 startupföretag fått hjälp att växa och att projekten bidragit till 1880 varaktiga arbetstillfällen. Magnus nämnde också projektet ReproUnion som hjälpt ofrivilligt barnlösa med behandlingar som resulterat i 330 födslar.

Högre löner i Danmark

Löneskillnaderna mellan Danmark och Sverige togs upp som ett gränshinder i att locka dansk arbetskraft till Sverige.

– Jag nämnde bland annat projektet Nordisk Joblösning – som skapat 1000 nya jobb över gränserna i Sverige, Norge och Danmark – och som trots framgång haft svårt att locka arbetskraft med de löneskillnader som råder, också med tanke på valutakursen, säger Magnus Schönning som fick möjlighet att ge ett medskick till ministrarna:

– Mitt medskick var att Ministerrådet måste underlätta för medborgare och gränspendlare att göra rätt, och tillse att respektive lands myndigheter tillämpar lagens anda, inte alltid dess bokstav, samt tar hänsyn till att de tekniska framstegen exempelvis gör det möjligt med distansarbete.

Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan.

Medlemmar är Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, samt Grönland, Färöarna och Åland, som i princip har samma representation som de enskilda medlemsländerna.

Källa: Om Nordiska ministerrådet | Nordiskt samarbete (norden.org) Länk till annan webbplats.