Metro mellan Sverige och Danmark halverar restiden över Öresund

Leksaker illustrerar trängsel för att komma över en bro.

Foto: Københavns Kommune

Köpenhamns kommuns och Malmö stads vision är en tunnelbana mellan de två städerna som gör kopplingen mellan Danmark och Sverige starkare. EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har sedan 2012 stöttat projektet Öresundsmetro.

Artikeln publicerades första gången i maj 2020 på overgransen.eu.

En färdig Öresundsmetro väntas ha en restid på 20 minuter från Köpenhamns huvudbangård till Malmö centralstation. Det är en halvering av tiden det idag tar att göra samma resa med Öresundståg.

Starkare gemensam arbetsmarknad och kortare restid

Samarbetet över Öresund är viktigt för Danmarks och Sveriges ekonomiska tillväxt. Hela 27 procent av den totala bruttonationalprodukten i Danmark och Sverige skapas i Öresundsregionen.

Öresundsmetro-projektet ser framför sig en grönare, snabbare och mer hållbar transportlösning som kommer att bidra till en ännu starkare gemensam arbetsmarknad och till kortare restid till arbete, utbildning och kulturevenemang.

Projektet beräknar att antalet arbetsplatser inom en restid på 60 minuter kommer att öka från 800000 till 1,3 miljoner. Med en kortare restid kommer även antalet invånare som kan nå varandra inom en timme att öka från 1,3 miljoner upp mot 2,3 miljoner.

Varför en Öresundsmetro?

Sedan Öresundsbron öppnade år 2000 har pendlingen mellan de två länderna ökat – från 2600 pendlare före Öresundsbron till cirka 18500 dagliga pendlare. Prognoser visar att antalet tågresenärer också kommer att öka, från 30000 under 2010 till det dubbla år 2030. Det kommer att bli mycket trångt på Öresundsbron och dess tillfarter, med fler Öresundståg samtidigt som antalet godståg och fjärrtåg förväntas öka när tunneln under Fehmarn Bält öppnar.

Det dröjer alltså inte många år förrän Öresundsbrons spår behöver utnyttjas maximalt och då ökar risken för trafikstörningar. Därför arbetar projektet för en ny och kompletterande lösning. En Öresundsmetro avlastar en del av den aktuella passagerartrafiken, inklusive pendlingen mellan Danmark och Sverige och frigör utrymme för andra tåg på bron.

I skrivande stund arbetar projektet med den fjärde fasen av förstudien till en Öresundsmetro, som väntas vara klar under 2020. I denna fas ligger fokus på studier av lokala, regionala och nationella trafikeffekter samt analyser av nationella och internationella kopplingar till höghastighetståg och Fehmarn Bält-tunneln.

Se en film

Öresundsmetrons egenproducerade film.