Över gränsen i coronans tid: Gränsöverskridande fertilitetsprojekt bakom stängda gränser

Mette Dyremose.

Mette Dyremose.

ReproUnion 2.0 är ett gränsöverskridande fertilitetsprojekt som bekämpar ofrivillig barnlöshet genom upplysning, undersökningar och forskning.

Artikeln publicerades första gången i april 2020 på overgransen.eu.

Projektet har i en tidigare fas etablerat ett mobilitetsavtal mellan Region Skåne och Region Hovedstaden som ger patienter i ett av länderna möjlighet till gratis fertlitetsbehandling i grannlandet. 30 svenska män har hittills kunnat få behandling på Rigshospitalet i Köpenhamn.

Se en film

Projektets kommunikationsansvarig, Mette Bach Dyremose, berättar mer om hur ReproUnion 2.0 påverkas av coronakrisen.