Över gränsen i coronans tid: Projektet CISKA påverkas mest av osäkerheten

Maria Karentius Freund.

Maria Karentius Freund.

CISKA (Cirkulære Industrielle Symbioseparker Skandinavien) arbetar bland annat med att öka samarbeten över gränsen inom energiintegration.

Artikeln publicerades första gången i april 2020 på overgransen.eu.

Det dagliga arbetet i projektet påverkas bland annat av att mindre transportföretag naturligt nog behöver fokusera mer på att överleva än på grön omställning.

- Problemet är att de små företagen är i en situation där det är lyxigt att tänka över om man ska köra grönt just nu, säger Maria Slebo Karentius Freund, projektledare för CISKA.

Se en film

Maria Slebo Karentius Freund berättar mer om hur CISKA påverkas av Coronakrisen.