Över gränsen i coronans tid: Spelprojekt med framtidstro

Game Hub Scandinavia 2.0 har kommit långt med att hjälpa små spelföretag att nå ut på den globala spelmarknaden. Men coronakrisen kom emellan.

Artikeln publicerades första gången i april 2020 på overgransen.eu.

- Vi hade kommit riktigt långt med att ingå avtal med globala aktörer för våra spelföretags räkning, säger projektledaren Tove Ingerslev.

Se en film

Tove Ingerslev berättar mer om hur Game Hub Scandinavia 2.0 blir påverkat av coronakrisen