Projektet som sätter den skandinaviska spelindustrin på världskartan

Gaming framför bildskärm.

Foto: Unsplash

Spelindustrin växer så det knakar och bara i Skandinavien finns några av de mest framgångsrika spelbolagen i världen. Interreg-projektet Game Hub Scandinavia ligger bakom en del av framgångarna.

Redan 2015 inleddes ett samarbete mellan Danmark och Sverige under namnet Game Hub Scandinavia, med målet att etablera nya spelverksamheter och hitta nya branscher och marknader för spelindustrin att sprida sig på. Tre år senare har närmare 100 nya företag startats, 400 arbetsplatser har skapats i programområdet och relationer med både Indien och Kina har utvecklats. Fram till 2022 drivs fortsättningsprojektet Game Hub Scandinavia 2.0.

Ett företag som fått stöttning av Game Hub Scandinavia 2.0 är Sirenix, som skapar verktyg för spelutvecklare. Under projektperioden har Sirenix ökat sina intäkter med 400 procent som ett resultat av att ha förändrat företagets affärsmodell genom projektets accelerationsprogram. Bjarke Elias Clauson-Kaas Ørrild, en av Sirenix två grundare, berättar om stödet de fått från Game Hub Scandinavia.

Vi har större chans att nå ut i världen när vi marknadsför oss som ett skandinaviskt samarbete i stället för en enskild institution från Skövde eller Grenå."

Tove Ingerslev, projektledare för Game Hub Scandinavia

– Vi har fått stöd på flera olika sätt. Bland annat har vi förts samman med likasinnade människor med liknande ambitioner och vi har utökat vårt team. Vi har fått hjälp med allt som har med företagets uppstart att göra. Det jag uppskattar mest är all personlig rådgivning och mentorskap vi har fått. De lärde verkligen känna oss på djupet, väckte en del viktiga frågor och skapade ett utrymme där det var enkelt att tala om svåra saker. Det har hjälpt oss att ta reda på vad det är som driver oss. Det finns så många vägval och det är viktigt att du hittar den rätta vägen, vilket inte alltid är lätt, säger Bjarke Elias Clauson-Kaas Ørrild.

Sirenix mest framgångsrika produkt ”Odin Inspector” var det mest nedladdade verktyget i Unity Asset Store under 2021 och används idag av mer än 100 000 utvecklare runt om i världen. Med stödet från Game Hub Scandinavia har företaget kunnat utvecklat en hållbar ekonomisk modell som möjliggjort den snabba tillväxten i företaget.

Genom projektet har Sirenix även fått utbyte från svenska startups och rådgivare.

– Game Hub Scandinavia har också stått som värd för resor till Sverige där vi fått besöka Sweden Game Arena. I den svenska inkubatorn fick möjlighet att träffa många andra utvecklare och de har verkligen varit en stor inspirationskälla för oss. Vi höll på att utveckla ett spel just då och fick jättemycket bra feedback från dem. Det var också skönt att få träffa människor som sitter i samma båt, säger Bjarke Elias Clauson-Kaas Ørrild.

En annan framgångssaga är Bright Star Studios. Spelbolaget startade med tre personer i Game Hub Scandinavias inkubationsmiljö i Grenaa. Nu har företaget flyttat till Aarhus, satsar att ha 150 anställda under 2022 och hade under hösten 2021 attraherat mer än fem miljoner USD i investeringar och sålt digitalt innehåll för tio miljoner dollar. Under 2021 gick bolaget ut med att närmare 35 000 användare förbundit sig att köpa digitala landområden i spelet Ember Sword, till ett värde av hisnande 200 miljoner USD.

Mikkel Fledelius Jensen är Director of Incubation på Dania Academy som är en partner i Game Hub Scandiavia.

Game Hub Scandinavia har stöttat Bright Star Studios hela vägen, säger Mikkel Fledelius Jensen och förklarar att det handlar om hjälp med förhandlingar, juridisk hjälp och affärsutveckling.

Mikkel Fledelius Jensen och Tove Ingerslev.

Mikkel Fledelius Jensen och Tove Ingerslev.

Tove Ingerslev, som varit projektledare för Game Hub Scandinavia, sätter fingret på vad som är styrkan i skandinaviskt samarbete när det handlar om att stötta spelföretag:

– Vi har större chans att nå ut i världen när vi marknadsför oss som ett skandinaviskt samarbete i stället för en enskild institution från Skövde eller Grenå. Vi har ett starkt varumärke i världen som vi behöver ta vara på. Samarbetet över gränsen är också bra för att få ihop en stor kunskapsbas, då kan du leta i både Danmark och Sverige efter de kompetenser du behöver, förklarar Tove Ingerslev.

Game Hub Scandinavia

Projektet finansierades av EU-medel från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak och fick efter avslutad period nya medel till Game Hub Scandinavia 2.0. Det nya målet har varit att etablera sig på den globala spelmarknaden genom bättre utbildad arbetskraft och mer attraktiva investeringar.

Vägen dit har bestått av ett nytt acceleratorprogram som ska öka produktionshastigheten i ett företag och en ny finansieringsmodell anpassad till spelbranschen med syftet att öka intresset för investeringar.

Game Hub Scandinavia 2.0 drivs av Viden Djurs, Science Park Skövde, University of Skövde, Aalborg University, Business Aalborg, The Animation Workshop, Dania och Amplifier Game Invest.

Vill du veta med om Game Hub Scandiavia 2.0?

I vår projektbank finns mer information.