Skandinaviskt samarbete rustar unga entreprenörer

Danska och svenska studenter som velat bygga upp och utveckla startup-företag har tidigare bara kunnat få stöd innanför ländernas gränser. Ett danskt-svenskt projekt har ändrat på saken – och gett studenterna bättre förutsättningar till att bli gränsöverskridande entreprenörer.

– Hela vårt fokus handlar om att göra dem mer konkurrenskraftiga och att skapa hållbara startups som kan fortsätta driva sin verksamhet så länge de vill. Vi ger dem verktyg som förhoppningsvis leder till större framgång och som bidrar till att de står bättre rustade i det långa loppet, förklarar Gunnvá Nolsøe Nielsen, kommunikatör i projektet.

Det var för att dra nytta av den potential, som unga entreprenörer sitter på, som Nordic Entrepreneurship Hubs tog initiativ till ett gränsöverskridande samarbete. Genom att se till att inkubatorer för startup-företag används på ett bättre sätt, och att samverkan över gränserna blir starkare, har projektet velat ge studenter bättre förutsättningar att skapa framgångsrika, skandinaviska företag. Enligt Gunnvá finns det flera värden med att jobba över gränsen.

– För våra startups innebär det att de får upp ögonen för en annan marknad. Men vi ser också att nätverkande är viktigt. Vi vill därför ge dem ramarna till att börja prata med varandra, vilket i sin tur ger upphov till att samarbeten skapas mer naturligt.

Etablering av startup-program

Nordic Entrepreneurship Hubs 1.0 startade som ett EU- och Interreg-finansierat samarbete mellan Lunds universitet, Danmarks tekniska universitet och Köpenhamns Erhvervsakademi (KEA) och pågick mellan 2016–2019.

Tillsammans utvecklade parterna ett startup-program för studenter som vill förverkliga sina affärsidéer, utveckla sitt entreprenörskap och bli en del av ett större startupnätverk. Programmet kallas Ignite. Deltagarna får bland annat delta i workshops tillsammans med andra startups och ta del av professionell coaching.

– Vår idé är att erbjuda ett program som förlöper över tid och där man går igenom olika faser för att utveckla sin startup. Ignite är en del av första fasen och handlar om idéutveckling och att lägga basen i företaget, säger Gunnvá Nolsøe Nielsen.

Trots att projektets första fas är avslutat lever Ignite nu vidare.

– Ignite fungerade så bra att det nu finns kvar hos de olika partnerinstitutionerna. Det var en stor succé och kom att bli mycket relevant för våra deltagare.

Genom nätverk, samarbete och erfarenhetsutbyte har Ignite gett startup från Danmark och Sverige en arena att mötas på och utvecklas inom. De medverkande har både fått upp ögonen för en annan marknad och hittat samarbeten över gränserna. Enligt Gunnvá bottnar framgångarna i de verktyg som Ignite och projektet kunnat erbjuda.

– Grunden till många av våra resultat har varit Tools för teams som vi fått mycket positiv feedback från. Vi ser att det har varit mycket relevant för deltagarna. Vi kan till exempel hjälpa till att ändra kulturen i en startup genom att uppmärksamma vilka fallgropar som finns och hur man kan hantera de och komma vidare.

Gränsöverskridande framgång

Under sin treåriga projektperiod har Nordic Entrepreneurship Hubs bland annat gett stöd till 48 nya startups och gett 78 studentföretag möjligheten att pitcha sin idé till investerare.

För två år sedan vidareutvecklades projektet till Nordic Entrepreneurship Hubs 2.0 med Copenhagen Business School som tillkommande partner. Det utvecklade dansk-svenska samarbetet handlar om att stödja entreprenörer att gå från startups till livskraftiga etableringar med ett holistiskt perspektiv i fokus.

– I 2.0 bygger vi vidare på själva grunden i affärsidén och affärsmodellen och utvecklar det som kallas soft skills. Det handlar om sociala och emotionella kompetenser som utvecklar ditt team, och du får även kommunikationsverktyg för att hantera konflikter, berättar Gunnvá.

Det gränsöverskridande samarbetet i Nordic Entrepreneurship Hubs 2.0 fortsätter fram till sommaren 2022, med målet om att skapa fler framgångsrika företag i Skandinavien.

Vill du veta mer om projektet?

NEH 2.0 pågår fortfarande. Läs mer i vår projektbank för 2014-2020.