Vad gör vi åt barncancer?

Vart tionde år ökar förekomsten av cancer hos europeiska barn med 6-10 procent. Cirka 20 procent av dödsfallen med cancer är bland barn över ett år. Vad gör vi i Skandinavien för att behandla cancer hos barn och varför ska vi samarbeta över gränserna? Barnläkaren Kees-Jan Pronk svarar på frågor om projektet iCOPE - delfinansierat av EU via programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Artikeln publicerades första gången i mars 2021 på overgransen.eu.

Projektet iCOPE syfte är att främja forskning inom barncancerområdet, med tillgång till kombinerad forskningsexpertis och anläggningar, inklusive delade biobanker och databaser. Den möjligheten finns genom gränsöverskridande samarbete över Öresund.

Vilka är behandlingsalternativen?

- iCOPE är ett långt namn, men en del av iCOPE står för precisionsmedicin. Det handlar om att förbättra hälsocentralen inom barncancer. Vi hittar ett bättre sätt att anpassa behandlingen för det enskilda barnet. Både i samband med själva behandlingen och under behandlingen.

Varför behöver vi arbeta tillsammans över gränserna?

- Vi måste bland annat samarbeta över gränserna för att dela kompetenser med kollegor över gränserna. Vi har olika kompetenser och den övergripande kompetensen på båda sidor av sundet ger bättre chanser att lyckas. Och det tycker jag verkligen är viktigt!

Se en film

Hela intervjun med barnläkaren Kees-Jan Pronk.