Vad gör vi åt ofrivillig barnlöshet?

Ofrivillig barnlöshet är en stor utmaning i både Sverige och Danmark. Men istället för att varje land utvecklar metoder var för sig, går det snabbare om länderna hittar lösningar tillsammans. Vi fick prata med Petter Hartman som är vd för Medicon Valley Alliance.

Artikeln publicerades första gången i mars 2021 på overgransen.eu.

Kan du berätta om mer ReproUnion?

- Vi är ett partnerskap som samlar krafter för att övervinna ofrivillig barnlöshet, genom att stärka forskningen om behandlingar inom fertilitetsområdet i Øresundsregionen. Bakom detta projekt ligger ett brett samarbete med sjukhus, universitet och läkemedelsindustrin i Øresundsregionen. På ReproUnion har vi samarbetat för att ta itu med fem fertilitetsutmaningar. Och nu handlar det om att få kompletterande kompetenser tillsammans för att hantera dessa utmaningar.

Hur går det för er?

Vi har skapat ett utbildningsprogram för den yngre generationen forskare. Vi har ingått ett patientmobilitetsavtal mellan Region Skåne och Region Hovedstaden, vilket gör det möjligt för barnlösa att få tillgång till högt specialiserad behandling, oavsett om man lever i Sverige eller Danmark. Vi har också börjat arbeta med att inrätta en gränsregionell och gemensam biobank, som på sikt kommer att skapa stora möjligheter för forskning.

Har du något tips till nya skandinaviska samarbeten?

Gränsöverskridande arbete är ibland besvärligt. Ni måste ha gott om tid för att nå en överenskommelse redan i planeringsfasen. Men också redo med det långsiktiga målet. Dessutom är det också viktigt att komma ifrån ett alltför personberoende perspektiv, att det är några få människor som driver projektet. Involvera de yngre forskarna eller yngre generationerna tidigt i samarbetet så att bättre långsiktiga planer uppnås!

Se en film

Hela intervjun med Petter Hartman.