Interreg och EU

Samarbete över gränserna i Europa kan se ut på många sätt. Inom den Europeiska unionen är Interreg ett av nyckelinstrumenten när det handlar om samarbeten över gränser, genom projekt som drivs av offentliga och privata aktörer. Interreg är därmed ett sätt för EU att främja solidaritet och sammanhållning i Europa.

Interreg har funnits sedan 1990 och Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är ett av alla program i den sjätte programperioden, 2021-2027.

Det är 14 regioner i Sverige, Danmark och Norge som tillsammans identifierat vilka samhällsutmaningar som finns i vår geografi och som Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, genom medfinansiering av projekt, ska ta itu med. Programmet har därefter godkänts av de svenska, norska och danska regeringarna och av EU-kommissionen.

Är Interreg något för er?

Har du och dina partner en idé inom något av våra insatsområden? Kommer ni att samarbeta över gränsen? Har ni koll på finansieringen? Med vår vägledning gör ni er redo för att ansöka om ett Interreg-projekt.

Hjälpte informationen på sidan dig?