Organisation

Vår organisation består av rådgivare, ekonomer och programledning, som befinner sig på tre kontor i södra Skandinavien. I organisationen ingår också beslutande kommittéer och flera andra instanser.

Rådgivning för projekt

Vid frågor om att utveckla en projektidé eller att ansöka och genomföra projekt så finns våra projektrådgivare på kontoren i Köpenhamn och Göteborg.

Ekonomi inom projekt

Våra ekonomirådgivare hjälper till med frågor som handlar om projektens ekonomi, som budget och utbetalningar. Ekonomirådgivarna finns på kontoren i Köpenhamn och Göteborg.

Programmets ledning och förvaltning

Programchefen och annan personal som arbetar med att förvalta Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak finns på Tillväxtverkets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kontor i Malmö. Den förvaltande myndigheten ska se till att programmet genomförs effektivt och enligt regelverket. Ansvarsområden är framför allt administration, ekonomi, juridik, kommunikation och uppföljning/utvärdering.

Norsk förvaltning av programmet

Eftersom Norge inte är EU-medlem finns en separat förvaltningsmyndighet i Sarpsborg - Norsk forvaltende organisasjon – som bland annat betalar ut pengar till norska projektpartner.

Vill du komma i kontakt med oss?

Vi är bara några knapptryckningar eller ett telefonsamtal bort.

Beslut om projekt och programmet

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har en Övervakningskommitté och två Styrkommittéer. Övervakningskommitténs uppgift är att övervaka hur programmet förvaltas, besluta om urvalskriterier och om större förändringar i programmet. Övervakningskommittén fattar också beslut om projektansökningar. Styrkommittéerna har också i uppgift att besluta om projektansökningar inom sina delområden Öresund, respektive Kattegat-Skagerrak.

Kontroll av projekt

Det finns nationella kontrollanter i Sverige och Danmark som granskar projektens räkenskaper inför att pengarna betalas ut till dem. I Norge är det Norsk forvaltende organisasjon som utför kontrollen.

Revisionsmyndigheten

Myndigheten kontrollerar så att Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks förvaltnings- och kontrollsystem uppfyller gällande krav. Revisionsmyndigheten gör systemrevisioner men också revisioner på ett urval av projekten.

Är Interreg något för er?

Har du och dina partner en idé inom något av våra insatsområden? Kommer ni att samarbeta över gränsen? Har ni koll på finansieringen? Med vår vägledning gör ni er redo för att ansöka om ett Interreg-projekt.

Hjälpte informationen på sidan dig?