Organisation

Vår organisation består av rådgivare, ekonomer och programledning, som befinner sig på tre kontor i södra Skandinavien. I organisationen ingår också beslutande kommittéer och flera andra instanser.

Rådgivning för projekt

Vid frågor om att utveckla en projektidé eller att ansöka och genomföra projekt så finns våra projektrådgivare på kontoren i Köpenhamn, Göteborg och Malmö.

Ekonomi inom projekt

Våra ekonomirådgivare hjälper till med frågor som handlar om projektens ekonomi, som budget och utbetalningar. Ekonomirådgivarna finns på kontoren i Köpenhamn och Göteborg.

Programmets ledning och förvaltning

Programchefen och annan personal som arbetar med att förvalta Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak finns på Tillväxtverkets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kontor i Malmö. Den förvaltande myndigheten ska se till att programmet genomförs effektivt och enligt regelverket. Ansvarsområden är framför allt administration, ekonomi, juridik, kommunikation och uppföljning/utvärdering.

Norsk förvaltning av programmet

Eftersom Norge inte är EU-medlem finns en separat förvaltningsmyndighet i Sarpsborg - Norsk forvaltende organisasjon – som bland annat betalar ut pengar till norska projektpartner.

Vill du komma i kontakt med oss?

Vi är bara några knapptryckningar eller ett telefonsamtal bort.

Beslut om projekt och programmet

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har en övervakningskommitté och två styrkommittéer. Övervakningskommitténs uppgift är att övervaka hur programmet förvaltas, besluta om urvalskriterier och om större förändringar i programmet. Övervakningskommittén fattar också beslut om projektansökningar. Styrkommittéerna har också i uppgift att besluta om projektansökningar inom sina delområden Öresund, respektive Kattegat-Skagerrak.

Gruppbild på medlemmar i övervakningskommittén.

Medlemmar i övervakningskommittén.

Övervakningskommitténs ledamöter

Danmark

Ordinarie ledamot

Suppleant

Niels Bjerring Hansen,
Erhvervsstyrelsen

Hannah Nagler-Olesen, Erhvervsstyrelsen

Henrik Gottlieb Hansen,
Region Midtjylland

Morten Flæng,
Region Midtjylland

Jørgen Rørbaek Henriksen,
Region Nordjylland

Per Bisgaard,
Region Nordjylland

Kenneth Nielsen,
Region Sjælland

Evan Lynnerup,
Region Sjælland

Annie Hagel,
Region Hovedstaden

Anja Rosengreen,
Region Hovedstaden

Christina Dahl Christiansen,
Erhvervshus Hovedstaden

-,
Erhvervshus Hovedstaden

Gitte Mondrup,
Nordisk ministerråd

Louise Wiberg,
Nordisk ministerråd

Christina Zinck Folmand Knudsen,
Kommunernes Landsforening (KL)

Pia Mulvad Reksten,
Kommunernes Landsforening (KL)

Sverige

Ordinarie ledamot

Suppleant

Carl-Johan Klint,
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Maria Eriksson,
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Linnea Hagblom,
Tillväxtverket

Caroline Dahlbom,
Tillväxtverket

Ingrid Andreae,
Västra Götalandsregionen

Angela Fast Torstensson,
Västra Götalandsregionen

Elisabet Babic,
Region Halland

Therese Stoltz,
Region Halland

Carina Zachau,
Region Skåne

Kami Timothy Petersen,
Region Skåne

Pontus Lindberg,
Sydsvenska industri- och handelskammaren

Markus Ottemark
Västsvenska handelskammaren

Christina Pedersen,
Landsorganisationen (LO)

Irja Tiainen,
Landsorganisationen (LO)

Sigridur Beck,
Göteborgs universitet

Anders Nelson,
Högskolan i Halmstad

Norge

Ordinarie ledamot

Suppleant

Gerd Slinning,
Kommunal- og distriktsdepartementet

Nina Kvello,
Kommunal- og distriktsdepartementet

Henriette Fluer Vikre,
Telemark fylkeskommune

Tine Ramberg,
Vestfold fylkeskommune

Dag Øyvind Henriksen,
Buskerud fylkerskommune

Ann May Noomi Martinsen,
Østfold fylkeskommune

Roble Wais,
Oslo kommune

Beate Marie Johnsen,
Agder fylkeskommune

Kari Sofie Bjørnsen,
Akershus fylkeskommune

Tuva Todnem Lund,
Akershus fylkeskommune

Per Harbø,
Næringslivets Hovedorganisasjon

Vegard Einan,
Næringslivets Hovedorganisasjon

Espen Stedje,
Föreningen Norden

Rune Carlsson,
Föreningen Norden

Jon Bakke,
Norges Miljøvernforbund

Ruben Oddekalv,
Norges Miljøvernforbund

Styrkommitté Öresunds ledamöter

Danmark

Ordinarie ledamot

Suppleant

Kenneth Nielsen,
Region Sjælland

Evan Lynnerup,
Region Sjælland

Henning Urban Dam,
KKR Sjælland

Mette Jorsø,
KKR Sjælland

Brian Højer,
Region Hovedstaden

Jørgen Johansen,
Region Hovedstaden

Gorm Anker Gunnarsen,
KKR Hovedstaden
Mikkel Skovgaard,
KKR Hovedstaden

Emil Sloth Andersen,
Købenshavns Kommune

Mia Nygaard,
Købenshavns Kommune

Christina Dahl Christiansen,
Erhvervshus Hovedstaden

-, 
Erhvervshus Hovedstaden

Michael Kaas-Andersen,
Erhvervshus Sjælland

Lill Andersen,
Erhvervshus Sjælland

Sofus Rex,
Gate 21

,
Gate 21

Sverige

Ordinarie ledamot

Suppleant

Lars Lundberg,
Region Skåne

Tobias Entin,
Region Skåne

Anna Ingers,
Region Skåne

Jesper Sahlén,
Region Skåne

Petra Kuritzén,
Region Skåne

Nicola Rabi,
Region Skåne

Sofia Hedén,
Skånes kommuner

Angela Everbäck,
Skånes kommuner

Filip Persson,
Skånes kommuner

Jerry Ahlström,
Skånes kommuner

Pontus Lindberg,
Sydsvenska industri- och handelskammaren

-,
Organisation

Tue David Bak,
Greater Copenhagen

Sarah Sofie Nielsen,
Greater Copenhagen

Patrik Åkesson,
Öresunddirekt/Länsstyrelsen Skåne

Malin Dahl,
Öresunddirekt/Länsstyrelsen Skåne

Styrkommitté Kattegat-Skagerraks ledamöter

Danmark

Ordinarie ledamot

Suppleant

Morten Flæng,
Region Midtjylland

Henrik Gottlieb hansen,
Region Midtjylland

Kasper Juncher Bjerregaard,
KKR Midtjylland

Lars Møller,
KKR Midtjylland

Ali Hassan,
Region Nordjylland

Per Bisgaard,
Region Nordjylland

Tobias Birch Johansen,
KKR Nordjylland

Karsten Skov Petersen,
KKR Nordjylland

Birte Dyrberg,
Erhvervshus Nordjylland

Per Thye Rasmussen,
Erhvervshus Nordjylland

Anne-Mette Sørensen Langvad,
Klimafonden Skive

Thine Hahnbak,
Klimafonden Skive


Sverige

Ordinarie ledamot

Suppleant

Peter Hermansson,
Västra Götalandsregionen

Gunilla Lindell,
Västra Götalandsregionen

Ronnie Brorsson,
Västra Götalandsregionen

Linda Åshamre,
Västra Götalandsregionen

Elisabet Babic,
Region Halland

Christian Johansson,
Region Halland

Therese Stoltz,
Region Halland

Per Stané Persson,
Region Halland

Lars Grenhage,
Företagarna Västra Götaland

Monica Crusner,
Företagarna Västra Götaland

Jan Andréasson,
Norsk-Svenska handelskammaren

Patrick Strömsnes,
Norsk-Svenska handelskammaren

Norge

Ordinarie ledamot

Suppleant

Bror-Lennart Mentzoni,
Vestfold fylkeskommune

Birger Hovden,
Telemark fylkeskommune

Thor Hals,
Østfold fylkeskommune

Søren Falch Zappfe,
Buskerud fylkeskommune

Roble Wais,
Oslo kommune

Lars Salvesen,
Akershus fylkeskommune

Mirell Høyer-Berntsen,
Agder fylkeskommune

Julia Piago,
Agder fylkeskommune

Nina Helene Løvmo,
OsloMet

Rūta Zmuidzinaite,
OsloMet

Helene Falch Fladmark,
EYDE (cirkulär industriklynge Agder)

Stine Skagestad,
EYDE (cirkulär industriklynge Agder)

Kontroll av projekt

Det finns nationella kontrollanter i Sverige och Danmark som granskar projektens räkenskaper inför att pengarna betalas ut till dem. I Norge är det Norsk forvaltende organisasjon som utför kontrollen.

Revisionsmyndigheten

Myndigheten kontrollerar så att Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks förvaltnings- och kontrollsystem uppfyller gällande krav. Revisionsmyndigheten gör systemrevisioner men också revisioner på ett urval av projekten.

Är Interreg något för er?

Har du och dina partner en idé inom något av våra insatsområden? Kommer ni att samarbeta över gränsen? Har ni koll på finansieringen? Med vår vägledning gör ni er redo för att ansöka om ett Interreg-projekt.

Hjälpte informationen på sidan dig?