Samhällsproblem kräver lösningar

Våra 14 regioner i södra Skandinavien har tillsammans identifierat en rad utmaningar och samhällsproblem som sträcker sig över de nationella gränserna. Med pengar från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är det möjligt för danskar, svenskar och norrmän att arbeta tillsammans över gränsen för att lösa problemen.

Samhällsproblem stannar inte vid gränsen. Inte lösningarna heller.

Samhällsproblem stannar inte vid gränsen. Inte lösningarna heller.

Problemen som vi vill motverka finns inom fyra huvudområden.

Koldioxidutsläpp, klimatkatastrofer och resursslöseri behöver förhindras och förebyggas. Projekt inom insatsområdet Grön omställning ska främja förnybar energi, övergången till en cirkulär ekonomi och förebyggande av och anpassning till klimatförändringar.

Det kan också handla om otillräcklig kunskap, teknik eller samarbetsformer som gör att produkter, tjänster eller forskning inte når sin fulla potential och konkurrenskraft. Projekt inom insatsområdet Innovation och entreprenörskap ska bidra till att stärka den globala konkurrenskraften och skapa gränsregionalt mervärde inom regionens gemensamma smarta specialiseringsområden, där grön omställning och life science är särskilt framträdande.

Trängsel, ojämna trafikflöden och brist på hållbara alternativ för att transportera och röra sig, påverkar samhället och inte minst människors livskvalitet på ett negativt sätt. Projekt inom insatsområdet Transport och mobilitet ska bidra till ett mer sammanbundet, hållbart, konkurrenskraftigt och attraktivt Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Ytterligare samhällsproblem är bristen på kompetent arbetskraft och svårigheter att arbetspendla till grannlandet. Projekt inom insatsområdet Gränslös arbetsmarknad ska motverka detta och utveckla den gränsöverskridande arbetsmarknaden.

Alla dessa gemensamma utmaningar kräver gemensamma lösningar. Har ni en idé till ett projekt? Vi har pengar för att förverkliga den.

Är Interreg något för er?

Har du och dina partner en idé inom något av våra insatsområden? Kommer ni att samarbeta över gränsen? Har ni koll på finansieringen? Med vår vägledning gör ni er redo för att ansöka om ett Interreg-projekt.

Hjälpte informationen på sidan dig?